Windesheim trekt minder nieuwe studenten

Hogeschool Windesheim verwelkomt dit studiejaar ongeveer 8900 nieuwe studenten, dan zijn er ongeveer 4 procent minder dan een jaar eerder. Vergeleken met de landelijke cijfers doet de hogeschool het echter niet slecht: alle HBO-scholen samen trekken dit jaar 5,8 procent minder studenten.

De cijfers van dit jaar zijn niet los te zien van die van oktober 2020, het ‘coronajaar’, legt Bert Boll van de studentenadministratie uit. Vorig jaar kregen zowel universiteiten als hogescholen te maken met een veel grotere instroom dan normaal. Er waren op middelbare scholen geen gezakten door het wegvallen van de centrale examens. Ook namen minder jongeren een tussenjaar, bijvoorbeeld vanwege alle reisbeperkingen. Kortom, die ‘plus’ van vorig jaar zorgt nu voor een ‘min’.

Naamsverandering AD Management

Kleine kanttekening hierbij: de associate degree (AD) Office Management is van naam veranderd en heet nu AD Management. Alle studenten van deze tweejarige opleiding (449 mensen) zijn daardoor in het systeem terechtgekomen als ‘nieuwe studenten’. Eigenlijk moeten dus alleen de eerstejaars van deze studie meegeteld worden bij de totale instroomcijfers. Maar, geeft Bert Boll aan, elk jaar zijn er gevallen waardoor de instroomcijfers van verschillende cohorten niet helemaal één op één met elkaar te vergelijken zijn.

Groter marktaandeel

Bewegen & Educatie is het enige onderwijsdomein dat een (kleine) groei laat zien wat betreft nieuwe studenten. De andere vier domeinen trekken allemaal iets minder nieuwe studenten dan een jaar eerder.

Als wordt gekeken naar het totale marktaandeel van Windesheim (het percentage van het totale aantal nieuwe hbo’ers) ten opzichte van andere hogescholen in Nederland, doet Windesheim het eveneens relatief goed. Een stijging van 5,5 naar 5,7 procent. De totale studentenpopulatie groeit ook nog steeds: van een kleine 27.000 studenten op 1 oktober 2020 naar iets meer dan 27.500 studenten nu.

Deeltijd flink in de plus

Opvallend is de opmars van de deeltijdstudies. Per 1 oktober studeren er 1421 nieuwe deeltijders op Windesheim, een jaar eerder startten er 1118. Bert Boll: “De helft van de totale populatiestijging van Windesheim komt door de deeltijd.” Enkele deeltijdopleidingen die het goed doen: Educational Needs, Psychomotorische Therapie, AD Pedagogisch Educatief Professional en Bedrijfskunde.

Windesheim in Almere

De groei van de vestiging in Almere lijkt af te vlakken. Een kleine 1700 nieuwe studenten schreven zich in voor één van de opleidingen van Windesheim in Almere. Een jaar eerder waren dat er bijna 1800. De totale populatie in de polder stijgt wel, al is het lang niet zo hard meer als voorgaande jaren: van 4807 naar 4870. Eerder was die populatiegroei jaarlijks tussen de 10 en 20 procent.

Meer switchers

Opvallend is dat er afgelopen schooljaar meer switchers (studenten die binnen Windesheim overstappen naar een andere opleiding) waren dan in de jaren daarvoor. Het percentage switchers van het cohort dat startte in 2020 is 5,3 procent, in de vijf jaren daarvoor lag het tussen de 3,1 en 4,3 procent. Windesheim heeft hier de afgelopen jaren flink op ingezet, om zo geen studenten te laten ‘vertrekken’ naar andere hogescholen. Bert Boll: “We houden meer mensen binnen die anders waren uitgevallen, dat komt denk ik door de tussenkomst van de switchcoördinatoren. De aandacht hiervoor werpt dus z’n vruchten af.”

Minder pabo’ers

De NOS meldde vandaag dat minder studenten kiezen voor een pabo-opleiding. Ongeveer 10.500 eerstejaars in 2020 tegenover 8.500 dit jaar, een afname van ruim 18 procent. De cijfers op Windesheim zijn vergelijkbaar: van 401 op 1 oktober 2020 naar 330 een jaar later, een daling van ongeveer 17,8 procent. (WvE)

Alle cijfers zijn in te zien via de tool ‘Power BI’ op Sharenet, via de apps KPI-Aanmeldingen, KPI-Dashboard en KPI-Benchmark Aanmeldingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *