Campusterrein bijna klaar voor flexwoningen

Na de zomervakantie worden twee blokken met flexwoningen op de campus van Windesheim Zwolle geplaatst. Waarschijnlijk kunnen de eerste huurders die in november betrekken.

De 42 woningen zijn bedoeld voor internationale- en reguliere studenten en voor jonge statushouders. Ze worden op het campusterrein gebouwd door woningcorporatie Openbaar Belang.
De blokken van drie verdiepingen komen vlak achter gebouw A, op dezelfde plek waar jaren geleden ook tijdelijke studentenwoningen stonden.

Andries Hogeveen en Dirk Pieter Halbesma voor het bouwterrein.

Windesheim stelt de grond beschikbaar op verzoek van de gemeente. “We willen graag meewerken om iets tegen het woningtekort te doen. En onze eigen studenten hebben hier natuurlijk ook voordeel van”, vertelt Dirk Pieter Halbesma (rechts op de foto), manager van Windesheims afdeling vastgoed & facilities.

Het complex krijgt een duurzame uitstraling en zal waarschijnlijk tien jaar blijven staan.

Het gaat om een groter woonblok met 24 units en een kleiner woonblok met 18 units. In totaal dus 42 zelfstandige wooneenheden, met ieder een eigen keuken, badkamer en toilet. Er komen units in drie verschillende grootten: 18 studio’s (blauw op de tekening), 12 woningen met één slaapkamer (oranje op de tekening) en 12 woningen met twee slaapkamers (groen op de tekening).

In de studio’s kunnen reguliere studenten of internationale studenten wonen. In een woning met één slaapkamer kunnen jonge statushouders wonen. En in een woning met twee slaapkamers komen in principe twee internationale studenten, die meestal niet langer dan één semester in Zwolle studeren.

Openbaar belang legt het complex aan in samenwerking met de gemeente Zwolle en zorgt verder alleen nog voor het onderhoud van de eenheden. De studentenwoningen worden verhuurd via SSH Student Housing Zwolle, in samenwerking met het International Office van Windesheim. Dus net zoals dat nu al gebeurt met de studentenflats aan het Talentenplein.

De funderingspalen gingen vorige maand in de grond.

Het complex had eigenlijk al in februari gereed moeten komen, maar dat is niet gelukt. De bouwvakkers konden half april beginnen met het bouwrijp maken van de locatie. En onlangs gingen de funderingspalen in de grond (zie foto).

Momenteel worden de betonnen fundamenten afgewerkt waarop de woonblokken na de zomervakantie geplaatst worden.

“We hebben er alles aan gedaan om de woningen dit jaar klaar te hebben”, vertelt Andries Hogeveen van Openbaar Belang, projectmanager flexwonen (links op de foto). “Het plaatsen van de elementen op de fundering kan heel snel. We weten alleen nog niet precies wanneer de stroomaansluiting aangesloten kan worden. Als dat bekend is wordt duidelijk wanneer de woningen kunnen worden vrijgegeven voor de verhuur.”

Als alles volgens plan gaat kunnen huurders zich na de zomervakantie inschrijven en in november de sleutel krijgen.

Tussen de twee woonblokken komen fietsenstallingen en een paar bankjes onder de bomen.

Willen studenten van Windesheim graag wonen op de campus? Lees het eerdere artikel van WIN: ‘Stemming: ‘Zou jij op de campus willen wonen?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *