Zorgen over sluiproute naar campus

Studenten en medewerkers die van station Zwolle naar Windesheim lopen nemen steeds vaker een sluiproute die niet geschikt is als voetgangersroute. Windesheim bekijkt samen met de gemeente welke maatregelen op de route genomen zullen worden.

De voetgangers komend vanaf het station slaan na het Lünentunneltje het paadje in bij de kinderopvang. Ze lopen dan over het parkeerterrein van het Leger des Heils naar de Burgemeester van Walsumlaan en steken die over. Vervolgens wandelen ze langs de auto’s die de inrit naar de campus inrijden. Daar gaan ze aan de achterzijde de gebouwen in.

De sluiproute was vroeger niet mogelijk omdat de sloot rond de campus een obstakel vormde voor wandelaars. Maar over de sloot is een paar jaar geleden een brug gemaakt om de aanleg van de rondweg mogelijk te maken. Aanvankelijk nam slechts een enkeling de nieuwe sluiproute, maar de afgelopen maanden liepen er steeds meer studenten en medewerkers.

Trottoir

Met name het oversteken van de Burgemeester van Walsumlaan is niet verkeersveilig omdat de uitrit bij het Leger des Heils geen voetgangers oversteekplaats is. En bij de ingang van de rondweg op de campus is geen trottoir maar gras, waardoor de voetgangers over de rijbaan gaan lopen.

De centrale medezeggenschapsraad vindt dat de sluiproute zorgt voor gevaarlijke situaties en heeft hierover vragen gesteld aan het bestuurscollege. Het college heeft de afdeling Vastgoed en Facilitair gevraagd hiernaar te kijken.

“Dit is inderdaad een vervelende situatie”, zegt Dirk Pieter Halbesma, manager van die afdeling. Hij is erover in gesprek met de gemeente, omdat een deel van de sluiproute op de campus ligt en een ander deel op gemeentegrond.


“Op onze rondweg is dit geen voetgangersroute. De oversteek over de Burgemeester van Walsumlaan is niet aangelegd voor voetgangers. En ook de ingang bij de Lünentunnel is niet bedoeld als doorsteekroute maar als ingang voor de kinderopvang, het Leger des Heils en de andere bedrijven op dat terrein.”

Handhaving

Samen met de gemeente bekijkt Windesheim welke maatregelen genomen kunnen worden om het gebruik van de sluiproute tegen te gaan en of hier handhaving op moet worden ingezet. “Er is geen garantie dat dit probleem zich 1,2,3 oplost. Maar we zouden liefst voor de start van het nieuwe schooljaar al zaken wijzigen”, aldus Halbesma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *