Windesheim zakt naar tweede plek in NSE

Windesheim komt dit jaar als tweede beste van alle brede hogescholen uit de bus, bij de tevredenheidsmeting van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2024.

Bijna driekwart, 74,7 procent, van de studenten op Windesheim is ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ met de opleiding in het algemeen. Vorig jaar was dat percentage net iets hoger, 75,0 procent.

Windesheim is nu naar de tweede plek gezakt in de vergelijking tussen twaalf vergelijkbare brede hogescholen in Nederland. De algemene tevredenheid van Windesheimstudenten scoort gemiddeld 3,80 op de antwoordschaal van 1 tot 5.
Maar Avans hogeschool scoort dit jaar net iets beter dan Windesheim, namelijk 3,81.

De tevredenheid van de Windesheimstudenten is het hoogst bij opleidingsdomein Techniek (3,94), de tevredenheid bij de studies in Almere is het laagst (3,74).

Dat blijkt uit de cijfers van het jaarlijkse landelijke onderzoek de Nationale Studenten Enquête NSE 2024. Studenten van alle hogescholen gaven in de eerste maanden van 2024 hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren, via antwoordschalen van 1 tot 5.
Het landelijke gemiddelde van hbo-studenten is 3,67, iets hoger dan vorig jaar (3,65), concludeert het Landelijk Centrum Studiekeuze die de NSE uitvoert.

Ruim achtduizend (ongeveer een derde van de) studenten van Windesheim vulden dit jaar de enquête in.

Minder hoogscoorders

In de vergelijking met vorig jaar heeft Windesheim minder hoogscoorders (opleidingen met 90 procent of meer tevreden studenten).

Wel zijn er, zoals elk jaar, weer een paar kleine opleidingen waar maar liefst 100 procent van de studenten aangeeft tevreden te zijn met de studie.
Dat zijn dit jaar de deeltijd bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde, de deeltijd master Psychomotorische Therapie en de duale bachelor Opleiding voor logopedie. Een andere kleine opleiding die zeer goed scoort is de duale bachelor Accountancy (91,7).

Maar van de grotere opleidingen heeft dit jaar alleen de voltijd bachelor Logistics Engineering een zeer goede score: 94,7 en dat is 3 procent hoger dan vorig jaar.

Andere hoog scorende grote opleidingen van vorig jaar doen het nog goed maar blijven in 2024 net onder de 90 procent tevredenheid steken.
Zoals de voltijd bachelors Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, Opleiding tot leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding en de grote Almeerse deeltijdstudie bachelor Opleiding voor Logopedie.
Maar bij de voltijd bachelor Civiele Techniek zijn ze juist blij met hun score van bijna 90 procent, want daar is de tevredenheid flink gegroeid vergeleken met 2023.

Lage tevredenheid

Zorgenkinderen zijn er ook in 2024 op Windesheim. Er zijn elf opleidingen die 50 procent of minder tevredenheid scoren in de NSE.
Het allerlaagst van Windesheim scoort de Almeerse voltijd AD Sport. Maar omdat deze opleiding slechts vijf studenten telt, wordt er geen officiële tevredenheidsscore vastgesteld.

De laagste officiële score, 20 procent, gaat daarom naar de voltijd bachelor Theologie. Bij deze opleiding was vorig jaar nog driekwart van de studenten tevreden.
Bijna net zo slecht scoort dit jaar de verwante voltijdbachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst, met 28,6 procent (vorig jaar nog 71,4).

Studies die ook zeer laag scoren, met slechts 30 tot 40 procent tevreden studenten, zijn de deeltijd bachelors Accountancy en de Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands.
Ook drie AD opleidingen scoren ruim onvoldoende: de deeltijd AD’s Educatief Professioneel Beroepsonderwijs en Sociaal Financiële Dienstverlening alsmede de duale AD Logistiek.

Vanochtend trakteerde Windesheim alle medewerkers en studenten op koffie en gebak vanwege de mooie uitkomst van de NSE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *