Windesheim opnieuw beste brede hogeschool

Windesheim komt dit jaar opnieuw als de beste van alle brede hogescholen uit de bus, bij de tevredenheidsmeting van de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Van alle brede hogescholen in Nederland scoort Windesheim het hoogste tevredenheidspercentage: 75 procent van de studenten is ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ met de opleiding in het algemeen.
De algemene tevredenheid van Windesheimstudenten scoort gemiddeld 3,80 op de antwoordschaal van 1 tot 5.

Windesheim telt daarmee de meeste tevreden studenten in de vergelijking tussen twaalf vergelijkbare brede hogescholen in Nederland.
De tevredenheid van de Windesheimstudenten in Almere blijft ook dit jaar wat achter, daar is gemiddeld slechts 66 procent tevreden.

Landelijk

Dat blijkt uit de cijfers van het jaarlijkse landelijke onderzoek de Nationale Studenten Enquête NSE 2023.  Studenten van alle hogescholen gaven in de eerste maanden van 2023 hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren.
Landelijk is dit jaar gemiddeld 67 procent van de hbo-studenten tevreden met de studie, concludeert Studie-keuze123 die de NSE uitvoert. Op de antwoordschaal van 1 tot 5 is het landelijke gemiddelde van hbo-studenten 3,65.

De gemiddelde Windesheimscore op die schaal is 3,80 en dat is ietsje hoger dan de nummer twee (Avans Hogeschool 3,78) en de nummer drie (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,67) onder de brede hogescholen. Vorig jaar stond Windesheim ook al op de eerste plaats, toen met een ietsje lagere score: 3,79.
Ruim negenduizend (ongeveer een derde van de) studenten van Windesheim vulden dit jaar de enquête in.

Supertevreden

Per opleiding zijn de tevredenheidspercentages dit jaar weer enorm uiteenlopend.
Windesheim telt in de NSE 2023 twee supertevreden opleidingen, waar maar liefst 100 procent van de respondenten aangeeft tevreden te zijn met de studie. Dat zijn de deeltijd masteropleiding Psychomotorische therapie en de deeltijd bacheloropleiding tot Leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Godsdienst.

Ook zeer hoog, 93 procent, is de tevredenheid bij de voltijd bachelor lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bijna net zo tevreden, 92 procent, zijn de studenten van de voltijd bachelor Logistics Engineering.

Andere Windesheimstudies die net iets boven de 90 procent scoren zijn de voltijdbachelors Psychomotorische therapie en bewegingsagogie, Opleiding tot leraar van de eerste graad in lichamelijke opvoeding en Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Frans, alsmede de Almeerse deeltijdbachelor Opleiding voor logopedie.

Zorgenkinderen

Zorgenkinderen zijn er ook op Windesheim, opleidingen die onder de 50 procent tevredenheid scoren in de NSE. De laagste score, nog geen 40 procent, gaat dit jaar naar de Almeerse AD opleiding Software development.
Ook de voltijd bachelor Toegepaste gerontologie en de deeltijd master Leraar godsdienst scoren slechts 40 procent tevreden studenten.

Net iets minder laag, 43 procent, scoren de voltijd bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie, de deeltijd bachelor leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands en de deeltijd AD Logistiek.

Andere Windesheimstudies die lager dan 50 procent scoren zijn de voltijd bachelors Opleiding tot oefentherapeut en Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het Technisch beroepsonderwijs, alsmede de AD-opleidingen Sport van zowel Zwolle als Almere. Ook de deeltijd bachelor Opleiding tot leraar basisonderwijs scoort niet goed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *