Reorganisatie bewegen & educatie goed op streek

Eerste twee waves van maatregelen zo goed als afgerond

  • De deelraad is zeer te spreken over samenwerking met de directeur.
  • Voorzitter Cor Niks: ‘We hebben als deelraad nog een hele klus voor ons.’

Omdat de reorganisatie verdeeld is in een aantal waves, verloopt ook de besluitvorming in golven. De eerste wave van het plan is nu bijna afgesloten; de reorganisatie nadert het einde van wave 2. In de eerste wave moesten 27 medewerkers herplaatst worden. Afgelopen week was de laatste ‘plaatsingsgolf’. Wat de tweede wave betreft is de deelraad onlangs akkoord gegaan met het minorenvoorstel. Niks: ‘Aanvankelijk waren sommige zaken nog onhelder, maar daar hebben we goede uitleg over gekregen en er ligt nu een voorstel dat we goed kunnen uitleggen aan de medewerkers.’

Maar er wacht een tweede besluit: ‘We zijn nog níét akkoord met het plan voor de Calo. Daar hebben we zeer kritisch op gereageerd en op basis van de feedback komt het managementteam binnenkort met een nieuw plan. Het uitgangspunt is goed, maar we waren ontevreden over hoe dat was uitgewerkt.’ Niks wil niets weten van vage oplossingen: ‘We doen als deelraad niet aan ‘akkoord mits…’ of ‘nee, tenzij…’ Het is voor ons ja of nee. Om te voorkomen dat er achteraf gezeur ontstaat.’

De deelraad is zeer te spreken over de rol van directeur Bert Meijer. Maar er gaan ook dingen mis. Niks: “We zien in het proces wel eens schoonheidsfoutjes. Maar zodra we daarvan horen (en we constateren dat het serieuze aandacht verdient) dan kunnen we direct bij Bert terecht en onze ervaring is dat die foutjes dan steeds netjes worden gecorrigeerd.’

Het is geruime tijd onrustig geweest binnen het domein, en Niks voorspelt dat er vast nog onrustige momenten komen. ‘Voor veel medewerkers is dit een heel pijnlijk proces, met veel persoonlijk verdriet. Vooral als het gaat om de herplaatsingen of het eindigen van hun contract. Op ons verzoek is de mogelijkheid geschapen om over een beslissing bij P&O nog eens in gesprek te gaan. Ik denk dat we als deelraad in de loop van de tijd wel vaker “opvangmomenten” zullen moeten inbouwen.’

Zit het zwaarste deel van het traject erop? ‘Zeker niet. Wat na de voorjaarsvakantie moet gebeuren is het maken van de inzetplaatjes: wie gaat wat doen? De begroting is nog niet klaar, wat krijgt een team straks? Kunnen we de zaak kwalitatief op orde houden? We hebben als deelraad een hele klus voor ons liggen.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *