Ingezonden: ‘Opknapbeurt T-gebouw doet geen goeds’

Het opgeknapte T-gebouw moet ervoor zorgen dat studenten er weer tegenaan kunnen, maar niet iedereen is blij met de verandering. Ronne Timmerman had het graag anders gezien. Na een lange zomerperiode waarin je nauwelijks op de hogeschool ko ...

‘Ik moet de invulling nog ontdekken’

Sinds deze maand is het managementteam van twee domeinen, gezondheid & welzijn en business media &recht, versterkt met een assessor: een student die in de vergaderingen het studentenperspectief moet aandragen.  Een nieuwe functie wa ...

Achterklap: ‘Fraude!’

Het is een slim idee. Een aantal opleidingen van vijf hogescholen (Saxion, en de instellingen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht)  hebben hun databases van tentamenvragen bij elkaar gevoegd, zodat de studenten nu over duizenden vr ...

Achterklap: ‘Nooit geweten!’

Het lijkt een onschuldige mededeling, verstopt op Sharenet. Het College van Bestuur heeft de huisregels van Windesheim aangepast. Dat moet zo nu en dan, nietwaar? Dit keer waren er aanpassingen nodig ‘in verband met de nieuwe dienstenstruct ...

Achterklap: ‘Raadsels uit de muur’

Het lijkt wel iets uit een spannende thriller: een geheimzinnige vondst. En dat dan gewoon in het A-gebouw. Bouwvakkers vonden daar onlangs bij de renovatiewerkzaamheden van het dertig jaar oude gebouw twee vreemde kleine flesjes, een soort ...

‘Tevredenheid niet synoniem aan kwaliteit’

Het is verleidelijk om studenten te willen beïnvloeden bij het invullen van tevredenheidsonderzoeken. Geen goede ontwikkeling, vinden Kim Jurgens, Marijke Loerts en Charlotte Vissenberg. Weekblad Elsevier publiceerde vorige week haar jaarli ...

Ingezonden: ‘Het wilde maar niet tot ons doordringen’

Bedankt, Albert Cornelissen! U hebt ons – en dan spreek ik als opleidingsdocent van de Calo – in uw afscheidsinterview duidelijk gemaakt dat we tevreden moeten zijn met de ontstane situatie onder uw bewind. En waarachtig, volgens de Keuzegi ...

Van bolwerk naar netwerk

Windesheim is een waardevol instituut. Met 30 jaar geschiedenis en een vaste plek in de top 3 van Nederlandse hogescholen. Daar zijn we terecht trots op. En tegelijk is het ook een risico met het oog op de toekomst. Instituties zijn namelij ...

Achterklap: ‘Lekker langzaam aan!’

We zijn ontzettend blij dat er verkeersregelaars staan op de kruising bij Windesheim, want we werden daar al eens door een auto geschept die geen voorrang gaf. Maar nu weten we waarom het verkeer vanaf de IJsselallee zo ongeduldig is. De re ...

Achterklap: ‘Welkom op Windesheim!’

Vorige week vrijdag stond de hele straat richting het Greijdanus vol foutparkeerders. Allemaal een bon, à 99 euro. Waarschijnlijk was het zo druk vanwege de propedeuse-uitreikingen. Feestelijk moment voor de hele familie, met als verrassing ...

Achterklap: ‘Weer naar buiten?’

Deze week verscheen op de Sharenet-community van domein BMR een waarschuwing van hoofd BHV Michael Mehrow: ‘Docenten die geen lid zijn van de Bedrijfshulpverlening willen we met deze mail eraan herinneren dat ze bij een calamiteit de rol va ...

Stemming: ‘Ik schrijf prima Nederlands!’

Studenten beheersen het Nederlands onvoldoende, zo klagen hogescholen en universiteiten. Is het op Windesheim ook zo slecht gesteld met de taalbeheersing?   Arnold Bronkhorst (35) docent bij sport en bewegen “In mailtjes van studenten ...

‘Pesters gedragen zich strategisch’

Er zou minder gepest worden op Windesheim als we elkaar respecteren en iedereen ‘er toe doet’, denkt Piet Westerhuis, vertrouwenspersoon op Windesheim. Pesten krijgt steeds meer aandacht. De week tegen het pesten heeft als thema: ‘Je doet e ...

Achterklap: ‘Groots verprutst’

Het leek zo’n mooi idee – een grand café! Een beetje stijl op de Campus! Bezoekers van G0 konden vóór de vakantie genieten van versleten banken, boekenkastjes en kamerplanten. Goed, het had iets van een kringloopwinkel – maar ook stijl. Hel ...

‘Windesheim en de paarse krokodil’

De hogeschool is veel te bureaucratisch. Komt dat door de vele managers, coördinatoren en adviseurs, vraagt Frans Hikspoors zich af. In de legendarische OHRA commercial, waar een klein meisje haar paarse krokodil in het zwembad vergeet en h ...

‘Belang van didactiek neemt alleen maar toe’

Wie denkt dat de leraar vervangen kan worden door een robot vergist zich, denkt Bruno Oldeboom. Het belang van de ontmoeting tussen studenten en leraren in een klaslokaal zal alleen maar toenemen. Juist door de opkomst van zaken als de ELO, ...

Achterklap: ‘Menstruatie-problemen?’

Windesheim promootte op zijn Facebookpagina een lezing over menstruatieklachten tijdens het studeren. Volgens het bericht konden studentes vanwege hun maandelijkse periode last hebben van verzuim of studieproblemen. Ik (vrouw) heb weleens l ...

Achterklap: ‘De pot af’

Windesheim vervangt de laatste ‘duurzame toiletpotten’ uit de heren wc’s van X. Uit de dameswc’s werden de toiletten vijf jaar geleden al verwijderd. De bijzondere potten, met aan de voorzijde een extra afvoerputje voor de kleine boodschap, ...