Ingezonden: ‘LivingLab: krachtige leeromgeving’

Windesheims nieuwe locatie Brainz aan het Lübeckplein biedt plek voor onderwijsprojecten die zich met de stad verbinden. Volgens Mieke Veerman is het project LivingLab een perfect voorbeeld.

Het LivingLab is een innovatieve leervorm van de opleiding Toegepaste Gerontologie die uitstekend past in de uitgangspunten van het nieuwe onderwijsconcept van Windesheim. Tweedejaars studenten werken samen met ouderen aan product- en dienstinnovatie op het terrein van verouderingsvraagstukken. In co-creatie worden leeftijdsvriendelijke diensten ontwikkeld en gerealiseerd. Leeftijdsvriendelijk wil zeggen dat de diensten de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Dat lukt niet zonder een actieve betrokkenheid van de plaatselijke overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze manier van werken wordt co-creatie genoemd.  Bij co-creatie is de inbreng van alle stakeholders van gelijke waarde; geniet iedere stakeholder van het resultaat en vallen grenzen (tijdelijk) weg van systemen als een school, buurthuis of zorginstelling.  Dit vergroot de kans op duurzame innovatie en erkent de expertise en inzet van alle betrokkenen, inclusief die van ouderen.

In het LivingLab stellen studenten zelf innovatieteams samen. Bij de start bestaat een team uit twee studenten en twee ouderen. In de loop van het jaar worden de teams aangevuld met relevante andere samenwerkingspartners. Het werkgebied is een lokale context zoals bijvoorbeeld de wijk Assendorp. Er wordt gewerkt met de onderzoeks- en verandermethode Appreciative Inquiry. Een essentieel element hiervan is dat aangesloten wordt op dat wat goed gaat. Vervolgens wordt gewerkt aan de versterking of uitbreiding daarvan.

Het LivingLab bestaat uit twee semesters. In het eerste semester onderzoekt elk team eerst de ervaringen en meningen van ouderen van de wijk als het gaat om wezenlijke aspecten van ‘het goede leven’. Deze inzichten worden vertaald naar een toekomstbeeld voor een leeftijdsvriendelijk(er) wijk en vormen de basis voor een ongevraagd advies aan de gemeente.

In het tweede semester zetten de teams de adviezen om naar de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product of dienst. In deze fase zijn cross-overs met studenten van andere opleidingen, van groot belang. Zo is er vorig jaar de Prully ontwikkeld: een verrijdbare prullenbak die goed van pas komt in een wijk waar huisafval niet huis aan huis, maar ondergronds verzameld wordt. Bij het ontwerp hiervan is samengewerkt met technische bedrijfskunde en industrieel productontwerp. Naast de samenwerking met andere opleidingen is er inmiddels ook een breed interprofessioneel netwerk opgebouwd met bedrijven en professionals uit diverse vakgebieden. Dit netwerk loopt uiteen van een serviceprovider tot het sociaal wijkteam, van een specialist in ouderenhuisvesting tot de fysiotherapeut, van de lokale fietstaxi tot de Kennispoort regio Zwolle. De Gemeente Zwolle is, middels onderwijs- en wijkwethouder Jan Brink, vanaf het prille nauw betrokken bij het LivingLab.

De verhuizing naar Brainz is een belangrijke stap in de ambitie om waarde(n)volle professionals op te leiden. Een authentieke en krachtige leeromgeving speelt hierin een cruciale rol. Naast de werkomgeving van een ‘echte wijk’ met ‘echte ouderen’, is er nu ook fysieke leeromgeving die uitnodigt tot innovatie. Het LivingLab is een perfect voorbeeld hoe de verbinding tussen onderwijs, samenleving en bedrijfsleven vormgegeven kan worden.

Mieke Veerman is senior docent en projectleider van het LivingLab
bij Toegepaste Gerontologie

Er zijn 1 reacties op «Ingezonden: ‘LivingLab: krachtige leeromgeving’»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *