Tag Archives: x-gebouw

Wateroverlast in X-gebouw

Voor de tweede keer in korte tijd heeft het X-gebouw te kampen met wateroverlast. Door een lekkage in de verwarmingsinstallatie op de zesde verdieping staat een klein deel van de vloer op X2 blank. Twee studieruimtes, twee leslokalen en een ...

Gebouw X blijft langer dicht

Het gaat Windesheim niet lukken om het gesloten gebouw X na de zomer weer te openen. De renovatiewerkzaamheden duren langer dan gepland. Dat werd vandaag door collegevoorzitter Henk Hagoort medegedeeld aan de medewerkers van de getroffen op ...

‘Met zestig mensen les in een lokaal voor dertig’

Gebouw D stond op de lijst om gesloopt te worden, maar wordt vanwege de sluiting van X weer volop gebruikt. De opleiding global project & change management moet het gebouw nu delen, met name met de opleiding journalistiek. Daniel Joe He ...

‘Randen van de dag meer benutten’

Er wordt druk gewerkt aan het rooster voor het tweede semester, dat eind januari start. Waarschijnlijk zal er dan vaker college worden gegeven vroeg in de morgen en aan het einde van de dag. In een open brief vragen onderwijsmanagers van de ...

“Hier hebben we fijne trappen!”

Gebouw D stond op de planning om gesloten te worden maar op dit moment biedt het gebouw een goede oplossing voor de opvang van studenten en werknemers van de opleiding Journalistiek. Tot de komst van X in 2010, was diezelfde opleiding geves ...

Les- en werkplekken X blijven op campus

Windesheim heeft voor alle onderwijsactiviteiten die niet meer plaats kunnen vinden in het gesloten X-gebouw een tijdelijke alternatieve locatie gevonden. “Ik ben tevreden en trots hoe we samen zorgen dat ons onderwijs door kan gaan”, zegt ...

‘Kom maar mee, ik heb wel plek voor je’

Je zag ze de afgelopen week overal opduiken: de nomaden uit het gesloten gebouw X, op zoek naar een werkplek. Ze werden door collega’s in andere gebouwen met open armen ontvangen.   ‘We voelen ons welkom’ Matthijs Steen en Linda Zwaken ...

‘Gebouw X staat niet op instorten’

Bezorgde docenten en medewerkers van gebouw X kregen vanochtend uitleg over de acute sluiting van hun pand en de locaties waar ze de komende tijd kunnen werken. Cvb-voorzitter Henk Hagoort legde uit hoe Windesheim vorige week tot het onverw ...

X gebouw tot de zomer dicht

Het X gebouw is onveilig. De constructie moet worden aangepakt, en het gebouw zal daarom enige maanden gesloten moeten worden. Dat is de conclusie van het College van Bestuur op grond van het onderzoek aan de boormonsters die een paar dagen ...

Gebouw X gesloten vanwege mogelijk onveilige vloer

Gebouw X is tot nader order niet toegankelijk, in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de veiligheid van de vloerconstructie. Vandaag is er technisch onderzoek gedaan, naar aanleiding van het instorten van een parkeergarage i ...