Extra verkiezingsronde krijgt opleidingscommissies niet vol

Bijna twee derde van de opleidingscommissies van Windesheim kampt na de tussentijdse verkiezingen nog steeds met onbezette zetels. Vooral onder personeelsleden kunnen moeilijk mensen gevonden worden.

Dat blijkt uit de uitslag van de Tussentijdse Medezeggenschapsverkiezingen voor deelraden en (gezamenlijke) opleidingscommissies van dit najaar, die vorige week (9 december) bekend is gemaakt.
Windesheim heeft 33 (gezamenlijke) opleidingscommissies. Daarvan hebben er 20 ook na de tussentijdse verkiezingen nog steeds lege zetels. Die commissies moeten dus de rest van het jaar onderbezet verder draaien.

Er deden 21 (g)oc’s mee met deze verkiezingen, waarbij Windesheimers konden stemmen op medewerkers- en studentkandidaten voor de commissies. Maar veel te vaak kon er helemaal niet gestemd worden, omdat er geen of slechts één kandidaat was.
Meer dan de helft van de commissies die vrije medewerkerszetels hadden (8 van de 14), lukte het niet om voldoende geïnteresseerde personeelskandidaten te vinden.
Bij het zoeken naar studenten ging het de opleidingscommissies iets beter af. Maar toch lukte het 8 van de 19 oc’s met vrije plekken voor studenten niet om genoeg nieuwe studenten te vinden die in de commissies willen deelnemen.

Teruglopend

Windesheim kampt al jaren met een teruglopende interesse om zitting te nemen in de opleidingscommissies en de deelraden. De bedoeling van de verkiezingen is eigenlijk dat zich voor elke zetel een paar kandidaten melden waarop gestemd kan worden tijdens de verkiezingen.
Als er geen of slechts één kandidaat per zetel is, dan zijn verkiezingen niet mogelijk. En dan belanden mensen automatisch in het pluche, wat eigenlijk onwenselijk is.

Tijdens de reguliere verkiezingen, vóór de zomer van 2022, kwamen bij bijna alle oc’s zetels vrij. Maar vrijwel nergens konden verkiezingen gehouden worden wegens gebrek aan kandidaten. Alles werd via-via opgevuld, ofwel plekken bleven helemaal leeg. Bij slechts vier oc’s kon echt op studenten gestemd worden. En voor medewerkers waren toen zelfs nergens verkiezingen mogelijk.

Structureel

Om de leegloop bij de oc’s en deelraden tegen te gaan zijn de extra tussentijdse verkiezingen onlangs structureel ingevoerd door Windesheim, als extra ronde naast de reguliere verkiezingen van het voorjaar.
De gedachte is dat kandidaten die vóór de zomer nog niet meedoen omdat ze niet weten of ze het hele studiejaar beschikbaar zullen zijn, in het najaar een nieuwe kans krijgen om zich kandidaat te stellen voor de rest van het studiejaar.
Onder de gekozen studentleden is altijd veel verloop, omdat ze tussentijds vertrekken of stoppen met de studie. Dus daar is de extra tussentijdse verkiezing sowieso een uitkomst.

Deze extra verkiezingsronde voor de oc’s heeft wat betreft studentleden ook goed geholpen, op de meeste plekken kwamen er wel een paar nieuwe studentengezichten bij. Maar wat betreft medewerkers gaat het dus nog steeds niet goed ondanks deze extra tussentijdse verkiezingen.

Deelraden

Ook voor de deelraden van Windesheim waren de tussentijdse verkiezingen onvoldoende uitkomst om de onderbezetting tegen te gaan. De helft moet de rest van het jaar verder met lege zetels. En ook bij de deelraden is het interesseren van personeelsleden een groter probleem dan het vinden van studenten.

Vóór de zomer van 2022 kampten bijna alle deelraden met lege zetels voor medewerkers. Ook nu, bij de tussentijdse verkiezingen, hadden vijf van de zes deelraden vrije zetels voor medewerkers. Maar de extra verkiezingsronde leverde voor de deelraden dus onvoldoende op.
Bij drie deelraden lukte het nog steeds niet om voldoende personeelsleden te interesseren om zich kandidaat te stellen. Het gaat om de deelraad Diensten en de deelraden van het domein Techniek en van het domein Bewegen & Educatie. Deze raden blijven de rest van het studiejaar dus onvolledig bezet wat betreft personeelsleden.

De vier deelraden met vrije zetels voor studenten zijn door de extra verkiezingsronde wel weer op sterkte gekomen wat betreft studentleden.

Lees ook de reactie die de cmr-voorzitter eerder gaf op de terugloop: ‘Te weinig mensen in de deelraden is een zeer onwenselijke situatie’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *