Nieuw raadslid wil stem laten horen aan ‘hoge piefjes’

Windesheim heeft deze maand gestemd voor de medezeggenschapsverkiezingen. In de centrale medezeggenschapsraad komen drie nieuwe student-raadsleden die vast van plan zijn om van zich te laten horen.

In de studentgeleding van de centrale medezeggenschapsraad (cmr) kwamen drie van de tien zetels vrij, omdat de huidige studentleden Luna Koops, Milan Pijnenburg en Pim Oude Weernink de raad gaan verlaten.

De uitslag van de Windesheim verkiezingen werd deze week bekend gemaakt in de centrale kantine (foto: Claudine Raciti)

Positiviteit

De meeste studentenstemmen gingen bij deze verkiezingen naar kandidaat Floor Deen, een 19-jarige student van de opleiding Journalistiek. In haar campagne sprak Floor zich uit voor meer positiviteit op Windesheim.

Floor Deen

“Positiviteit op school betekent voor mij: Me welkom en veilig voelen. Met een glimlach de schooldag beginnen. Het gevoel hebben dat ik mezelf kan zijn. Me fysiek en mentaal gezond voelen.
Een fijne omgang hebben met andere studenten en docenten. Het gevoel hebben dat ik gezien en gehoord word. Duidelijke communicatie. Genoeg rust om mezelf af en toe even op te laden.
Begrijpen waarom iets aangeleerd wordt. En misschien wel het allerbelangrijkste: Energie krijgen van wat ik leer”, aldus Floor.
Met deze woorden sleepte Floor 258 stemmen in de wacht, een kwart van de in totaal 1034 studentenstemmen die op een kandidaat werden uitgebracht.

Mentale problemen

De tweede student die als nieuwkomer plaats mag nemen in het ‘pluche van Windesheim’ is Anniek van der Woude. Verpleegkundestudent Anniek is 23 en heeft al twee jaar een zetel in de deelraad van opleidingsdomein Gezondheid en Welzijn en ze krijgt nu dus een zetel in de centrale raad.

Anniek van der Woude

‘Luisteren, verbinden, vertegenwoordigen’ was het campagnemotto van Anniek: “Ik vind het belangrijk om voor de student op te komen. Hierbij heb ik met name oog voor kwalitatief, flexibel, persoonsgericht onderwijs en de rechten van de student.
Veel studenten kampen met mentale problemen en zo heb ook ik een aangepast studietraject gevolgd. Ik vind het belangrijk dat er oog is voor alle studenten.
Iedereen heeft zijn eigen leerroute en daar moet aandacht voor zijn!”
Met deze boodschap ontving Anniek 165 stemmen van studenten.

Hoge piefjes

De derde nieuwe student voor de cmr, Dièm Sopers, staat met een uitgestoken tong op de foto van de verkiezingscampagne. Het campagnemotto van Dièm was: ‘Empower. Sustain. Together’.

Dièm Sopers

Dièm vindt dat de stem van de student meer gehoord moet worden en droomt van een hogeschool die staat voor inclusiviteit en duurzaamheid:
“Ik wil de stem van de student laten horen aan de hoge piefjes van Windesheim en onze mening prominent maken in beleidsvoering. Mijn waarden kijken niet alleen naar nu maar ook naar de studenten die na ons op windesheim terecht komen. Ik wil doormiddel van samenwerking een gezellige duurzame hogeschool creeren. Stem voor een voorspoedige toekomst. Stem Diem.”
122 studenten brachten hun stem uit op Diem.

Lage opkomst

Het aantal studenten dat een stem uitbrengt bij de verkiezingen is overigens al jaren extreem laag (net als bij andere onderwijsinstellingen). Windesheim telt 24.815 stemgerechtigde studenten. Daarvan werden slechts 1216 stemmen uitgebracht, dat is 4,90%. Daaronder waren ook nog eens 182 blanco stemmen, dus in feite namen slechts 1034 studenten de moeite om op een kandidaat te stemmen.

Veel beter is het gesteld met de opkomst van medewerkers. Windesheim telt 3.040 stemgerechtigde medewerkers, waarvan er 1.371 een stem uitbrachten (waaronder 68 blanco stemmen), dat is 45,10%, bijna de helft van de medewerkers.

Herkozen

De centrale medezeggenschapsraad heeft tien zetels voor medewerkers waarvan er vier vrijkwamen. Het huidige medewerkersraadslid Bas Baremans moet de raad verlaten omdat zijn maximale termijn van zes jaar erop zit. Drie andere zittende leden, Sander Janssens, Annebeth de Groot en Francien Lange (de huidige vice-voorzitter), moesten zich verkiesbaar stellen voor hun tweede termijn van drie jaar. Lange (222 stemmen) en de Groot (156 stemmen) zijn nu weer herkozen.
De twee andere zetels gaan naar twee nieuwe gezichten: Kas van ’t Loo en Cor Niks.

Almeers geluid

Kas van ’t Loo profileerde zich in zijn campagne als ‘een Almeers geluid in de cmr’.

Kas van ’t Loo

“Tot mijn verbazing kwam ik erachter dat Almere momenteel geen vertegenwoordiger heeft in de CMR. Het is goed als dat verandert. Almere, met zijn unieke medewerkers- en studentenpopulatie en pragmatische houding, verdient een stem in onze besluitvorming.”
Van ’t Loo begon als student op Windesheim en is nu docent Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit in Almere en draagt bij aan het lectoraat Urban Innovation.
Van ’t Loo kreeg 165 stemmen.

Spreekbuis

Cor Niks is eigenlijk geen nieuw gezicht in de raad, hij was vijf jaar geleden zelfs voorzitter van de cmr.

Cor Niks

“Ik wil graag spreekbuis zijn voor de medewerkers en studenten die het niet altijd gemakkelijk vinden om hun mening over onderwijs- en beleidsontwikkelingen te ventileren naar het college van bestuur of het directe management.
Dat maakt dat ik, wanneer ik gekozen word, het een belangrijke taak vind dat leden van de CMR zoveel mogelijk informatie vanuit de achterban moeten ophalen om vervolgens te verwoorden tijdens de overlegvergaderingen met het bestuur”, schreef Niks in zijn campagne.
Niks kreeg de meeste stemmen van de medewerkers, 234 van de 1303 stemmen die werden uitgebracht op een kandidaat, dus bijna 20%.

Terugkomen

Raadsleden mogen weliswaar niet meer dan zes jaar achter elkaar in de raad blijven, maar na hun vertrek mogen ze zich na een jaar weer gewoon opnieuw kandidaat stellen. Daarom zijn sommige ‘nieuwe’ raadsleden in feite ‘terugkomende’ raadsleden, zoals Cor Niks die na vijf jaar terugkeert.

De nieuwe cmr-leden die nu gekozen zijn zullen na de zomer met hun werk beginnen, met ingang van studiejaar 2024-2025. Want de huidige bezetting blijft in functie tot september.

Opleidingscommissies en deelraden

Gelijktijdig met de cmr-verkiezingen zijn deze maand ook de verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de deelraden en de opleidingscommissies van Windesheim. Want het stemmen voor alle drie de medezeggenschapsorganen gebeurt op Windesheim via één centrale verkiezing.

Net als vorige jaren blijkt het met name voor de opleidingscommissies moeilijk om voldoende kandidaten te vinden. Maar ook de deelraden kampen soms met leeg blijvende zetels: 3 van de 6 deelraden zijn na de zomer niet compleet gevuld.
De bedoeling van de verkiezingen is dat mensen echt kunnen stemmen, dus op meerdere kandidaten. Maar als er slechts één kandidaat gevonden is, dan krijgt die medewerker of student de zetel automatisch en zónder verkiezingen.

Automatisch vullen

Dit automatische vullen gebeurt volop bij het overgrote deel van de opleidingscommissies. Daar waren in totaal maar liefst 108 vacatures. Maar bij slechts 3 oc’s kon er ook echt op student- of een medewerker-kandidaten gestemd worden. Bij de andere oc’s kwamen de kandidaten rechtstreeks in het pluche omdat ze de enigen waren.

Voor 53 vacatures bij de oc’s kon zelfs helemaal geen kandidaat gevonden worden. Dat betekent dat maar liefst de helft van de vrijgekomen zetels van de opleidingscommissies na de zomer leeg blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *