Massale steun voor cmr-voorzitter Tempels

Het personeel van Windesheim heeft bij de medezeggenschapsverkiezingen massaal gestemd op de huidige cmr-voorzitter Claudia Tempels. Tempels kreeg meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen van medewerkers.

Tempels moest zich na drie jaar in de centrale medezeggenschapsraad opnieuw verkiesbaar stellen voor een tweede periode van drie jaar. Als voorzitter van de cmr heeft ze zich blijkbaar populair gemaakt, want ze werd herkozen met maar liefst 600 van de in totaal 1137 stemmen die de personeelsleden uitbrachten.

Tempels (rechts op de foto), die werkt bij Windesheims opleidingsdomein Techniek, ging in 2020 in de medezeggenschap omdat ze ‘een grote kloof ervoer tussen de beslissers en de collega’s in de teams’. Als voorzitter is ze regelmatig in discussie gegaan met het bestuurscollege rondom grote onderwijskundige besluiten, zoals de strategische koers en de digitale campus.

In haar promotietekst voor de verkiezingen schreef Tempels: “Helaas worden andere perspectieven, op bijvoorbeeld goed onderwijs, ook wel eens geframed als ‘weerstand’ of ‘deze mensen willen nooit veranderen’. Maar ik ervaar juist dat andere perspectieven, vanuit het gezamenlijk belang van kwaliteitsvol onderwijs en/of organisatiekwaliteit, onze beslissingen sterker kunnen maken.”

Door haar herverkiezing kan Tempels tot augustus 2026 in de cmr blijven, naar verwachting wordt ze na de zomer opnieuw voorzitter.

Op de lijst voor de cmr stonden naast Tempels nog zes andere medewerkerskandidaten. Waaronder Pieter van Essen die na Tempels de meeste stemmen kreeg: 116. Van Essen, die werkt bij het opleidingsdomein Business, Media en Recht, mag na de zomer de tweede vrijkomende personeelszetel binnen de cmr innemen.
In zijn promotietekst voor de verkiezingen schreef Van Essen dat hij dat hij een groot netwerk heeft, wil meedenken over belangrijke thema’s en de achterban wil vertegenwoordigen.

Van Essen neemt de zetel over van cmr-lid Valerie Reiter. Die verlaat de raad vroegtijdig omdat ze een nieuwe functie heeft aanvaard, als HHD bij Werktuigbouwkunde.

De overige acht personeelsleden die momenteel in de cmr zitten, waaronder vice-voorzitter Francien Lange, kunnen volgend jaar in de raad blijven omdat hun termijn nog niet is verstreken.

Studenten

De cmr heeft tien zetels voor studenten. Na afloop van dit studiejaar vertrekken er twee studenten uit de centrale raad, Nadia van Veen en Balthazar Willems. Voor die twee vrijkomende zetels hadden zich 24 nieuwe kandidaten gemeld.

Bij de verkiezingen brachten 941 studenten een stem uit op een studentkandidaat.

Sara Matsinger, die studeert bij opleidingsdomein Business, Media en Recht, sleepte daarvan 108 stemmen in de wacht en verovert daarmee een zetel in de cmr.
In haar promotietekst voor de verkiezingen schreef Sara dat ze een duurzaam en internationaal perspectief wil inbrengen in de vergaderingen.

Het tweede nieuwe studentengezicht voor de cmr is BMR-student Wim van Eldik, die 61 stemmen kreeg. Wim: “Ik wil me graag inzetten voor (deeltijd)studenten door spijkers met koppen te slaan!”

Opkomst

Bij de medewerkers bracht 39 procent een stem uit, iets minder dan vorig jaar toen 43 procent meedeed. De interesse van studenten om te gaan stemmen is echter veel lager en ook dit jaar weer iets verder gedaald.

Slechts 941 van de in totaal 25.829 studenten op de hogeschool brachten hun stem uit. Dat betekent dat slechts 3,64 procent meedeed aan deze verkiezingen. Vorig jaar waren er 1.110 stemmers, in 2021 waren er nog 2.107 stemmers.
Van de uitgebrachte studentstemmen waren er dit jaar ook nog eens 170 formulieren blanco ingevuld, dus eigenlijk zijn er slechts 771 stemmen uitgebracht op een kandidaat.

Oc’s en deelraden

Gelijktijdig met de cmr-verkiezingen zijn afgelopen weken ook de verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de deelraden en de opleidingscommissies. Want het stemmen voor alle drie de medezeggenschapsorganen gebeurt op Windesheim via één centrale verkiezing.

Net als vorige jaren blijkt het voor de oc’s en deelraden moeilijk om voldoende kandidaten te vinden.
De bedoeling van de verkiezingen is dat mensen kunnen stemmen op meerdere kandidaten. Maar als er slechts één kandidaat gevonden is, dan krijgt die medewerker of student de zetel automatisch en zonder verkiezingen.

Dit automatisch vullen gebeurde bij het overgrote deel van de oc’s, waar in totaal 130 vacatures waren. Bij slechts 5 oc’s kon er echt op een student of een medewerker gestemd worden.
Voor maar liefst 50 vacatures bij de oc’s kon zelfs helemaal geen kandidaat gevonden worden, dus die zetels blijven na de zomer leeg.
De deelraden kampen ook met lege zetels: 3 van de 6 deelraden zijn na de zomer niet geheel gevuld.    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *