Ontslagen bij catering

Eurest, de cateraar van Windesheim, heeft een aantal medewerkers moeten ontslaan. En het proces is nog niet afgerond.

De verwachting is dat er binnen deze reorganisatieronde zo’n twintig arbeidsplaatsen op Windesheim komen te vervallen. Voor één medewerker zal er sprake zijn van urenvermindering. Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers een andere functie krijgen.

Coronacrisis

Eurest Zwolle/Almere maakt onderdeel uit van Eurest Nederland, dat weer deel uitmaakt van de Compass Group, een conglomeraat van bedrijven dat diensten aanbiedt variërend van catering tot beveiliging en schoonmaak. De omzet van de Compass Group heeft, zoals te verwachten, ernstig geleden onder de coronacrisis. Hierdoor werd een reorganisatie onvermijdelijk.

Compass-woordvoerder Peter Yska: : “Compass heeft ongeveer 4500 medewerkers in heel Nederland, bij bijna 750 organisaties. Van ziekenhuizen en hogescholen tot Barista-bars en overheidsinstellingen. De reorganisatie treft het gehele land. De verwachting is dat rond de 900 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen en dat er bij ongeveer 600 arbeidsplaatsen zal sprake zijn van een aanpassing op de arbeidsovereenkomst.”

Boventallig

Voor de boventallig verklaarde medewerkers van Eurest is een Sociaal Plan opgesteld samen met de vakbonden, waarin vastgelegd is dat Compass zich zal inspannen om ‘intern een passende functie voor de boventallige werknemer te vinden’. Iedereen krijgt een eventuele passende functie aangeboden, ‘aansluitend op diens opleiding, ervaring en capaciteiten’, met maximaal één salarisschaal verschil in beloning. Daarnaast zal iedere boventallige werknemer die niet binnen Compass kan worden herplaatst, gedurende drie maanden worden begeleid door een outplacementbureau.

Nauw contact

Er zijn geen plannen voor verdere ontslagen. Maar niemand weet wat de toekomst brengt. Yska: “We zitten nog midden in het proces van organisatiewijziging. Uiteraard hebben we zeer nauw contact met Windesheim om de situatie goed te blijven monitoren en de zaken zo goed mogelijk te regelen. Voor zowel de boventallige collega’s als de blijvende collega’s.” (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *