Metamorfose voor Hanzeland

De kantorenwijk naast de Zwolse campus ondergaat over een paar jaar een complete metamorfose en krijgt een stedelijke uitstraling. Ook komt er een nieuwe langzaam verkeersbrug over de IJsselallee, die op de Windesheimcampus uitmondt.

De kantorenwijk en het campusterrein van Windesheim hebben van de gemeente een nieuwe naam gekregen: ‘Hanzekwartier’. De kantorenwijk moet vanaf 2026 veranderen in een levendige, groene wijk. Er verrijzen een aantal hoge woontorens naast nieuwe en bestaande kantoren, voorzieningen en onderwijsaccommodaties. Waarschijnlijk zullen er in de hoogbouw ook nieuwe appartementen komen voor internationale studenten van Windesheim. De wijk krijgt een extra verbinding naar de campus via een brug vanaf het Univé-gebouw.

Hotspot

De saaie, stenige kantoorwijk tussen IJsselallee en Noordzeelaan verandert in een ‘unieke innovatie-, cultuur- en kennis-hotspot van Zwolle’, aldus de ‘Nota van uitgangspunten Hanzekwartier’ die onlangs werd vastgesteld door de gemeenteraad. Windesheim is nauw betrokken bij de planvorming, vertelt Dirk Pieter Halbesma, manager van Windesheims afdeling vastgoed & facilities. In de wijk ten noorden van de IJsselallee heeft het Zone.college voor vmbo/mbo (voorheen De Groene Welle) haar hoofdvestiging. Maar ook Windesheim heeft hier een dependance: in het Hanz-gebouw aan het Hanzeplein zijn Hbo-ict en Bouwkunde gevestigd naast een aantal kleine bedrijven. Wie de wijk doorloopt richting spoorlijn vindt nog een dependance van Windesheim, in technologiecentrum Perron38 in bedrijvenpark Hanzelaan.

Woontorens

In de nota omschrijft de gemeente hoe ze het Hanzekwartier flink wil inbreiden, met woontorens van 50 tot 70 meter hoog, waarin zo’n 800 tot 1000 woningen kunnen komen. Daarbij wordt gedacht aan nieuwbouw tussen de kantoren, maar ook aan extra verdiepingen bovenop bestaande gebouwen, en uitbreidingen aan bestaande gebouwen. Daarbinnen komt ook nieuwe ruimte vrij voor kleine bedrijven en startups.
Halbesma: “De bedrijvigheid rond het Hanzeplein zal waarschijnlijk fors toenemen. Dus als er naast de Hanzdependance nieuwe mogelijkheden komen voor samenwerken of stageplekken, dan praten wij daar graag over mee.”

Groene uitstraling

Tegelijk met de verstedelijking moet het Hanzekwartier een groene uitstraling krijgen. De eerste artist impressions, van stedenbouwkundige ZUS, doen een beetje denken aan het groene concept van de Zwolse campus: weinig hekken en hagen en veel ruimte voor groene paden, parken en plekken aan het water. De tekeningen in het visiedocument tonen een speelse variatie van hoge en lage bouwsels met als verbindend element kassen, paviljoens en pergola’s. Als je daar straks doorheen loopt krijg je het gevoel door een binnenterrein te wandelen.
binnenterrein te wandelen. ZUS noemt dit het Kasko concept (van ‘kas’ en ‘casco’), waarbij de architectuur een knipoog geeft naar de kassen van boeren en tuinders die vroeger op deze plek stonden. Tegelijk geeft dit concept mogelijkheden om meer duurzaam en alternatief te bouwen.

De nota omschrijft het nieuwe centrumgebied als plek ‘waar werken en leren, creëren en recreëren, wonen en spelen samenkomen en waar tussen bestaande gebouwen geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van wonen en werken in een duurzame stedelijke woonomgeving’. Halbesma: “Een vergelijkbaar project is bijvoorbeeld de Eindhovense wijk Strijp-S, een voormalig bedrijventerrein van Philips dat is uitgegroeid tot een jong en hip nieuw stadcentrum.”

Appartementen

In de hoogbouw van het Hanzekwartier komen tot duizend appartementen. Als het aan Windesheim ligt wordt een deel van de woningen bestemd voor studenten. Halbesma: “We hebben gesprekken met deltaWonen over de huurwoningen die daar komen. We praten nu over een uitbreiding van woningen voor internationale studenten. Die huren nu aan het Talentenplein en in gebouw de Hyve vlakbij de campus. Maar hier zouden mogelijk dus nog 50 tot 100 woningen voor internationale studenten bij kunnen komen in het Hanzekwartier.”

Spoorzone

De gemeente is al vele jaren bezig om het grote gebied Spoorzone, ten zuiden van de spoorweg, om te vormen tot een nieuwe centrumlocatie pal naast de Zwolse binnenstad. Er komt een nieuwe voetgangersbrug vanaf het station over de spoorlijn naar de Spoorzone. Het Hanzekwartier is aangewezen als het kloppende hart van de Spoorzone-wijk.

Dwars door de Spoorzone-wijk loopt het zogenoemde Engelenpad, een voetverbinding van de binnenstad naar de IJssel. Dit pad loopt ook over de Windesheimcampus. De nieuwe loopbrug, vanuit het Hanzekwartier naar de campus, is essentieel voor dit traject van het Engelenpad.

Halbesma verwacht dat de aanleg van de nieuwe brug over een jaar of vijf zal kunnen starten. “Deze brug is een noodzakelijke voorwaarde om het Hanzekwartier een impuls te geven. De plannen zijn geaccordeerd en daarbinnen is de investering voor de nieuwe brug ingecalculeerd. Zwolle gaat miljoenen investeren maar krijgt ook miljoenen subsidie voor dit project.”

Fly-over

De nieuwe brug voor voetgangers en fietsers, die als werktitel ‘fly-over’ heeft, krijgt een flinke lengte. Want hij moet niet alleen de IJsselallee overbruggen maar ook de twee brede sloten erlangs. De brug zal straks waarschijnlijk beginnen op de plek van de huidige parkeerplaats naast het Univé-gebouw. En hij zal midden op de campus van Windesheim uitmonden, op de plek van het huidige D-gebouw.

Windesheim heeft jaren geleden al besloten dat het oude D-gebouw uiteindelijk zal worden afgebroken, maar nog steeds is niet helemaal duidelijk wanneer. Omdat de afbraak samengaat met de komst van de nieuwe brug wordt nu gedacht aan 2028.

Het besluit hoe die plek er na afbraak uit moet gaan zien komt dus ook snel dichterbij, vertelt Halbesma. “Eerder is al nagedacht over de mogelijkheden om hier een parkeergarage te bouwen onder een groen dak, aansluitend bij gebouw X. Met daarop bijvoorbeeld een klein paviljoen bij de plek waar de nieuwe brug uitmondt. Maar wat er precies komt vraagt nog veel uitwerking.”

Hanzeplein centraal

De meeste wandelaars tussen station en Windesheim zullen straks niet meer door het Lünentunneltje lopen (de zwarte pijl in de afbeelding hiernaast), maar over de nieuwe wandelroute door het Hanzekwartier (de dubbele rode lijn in de afbeelding).
Het Hanzeplein wordt het centrale ontmoetingsplein van het Hanzekwartier, een voetgangersgebied met horecavoorzieningen op een steenworp van de campus. En de Koggelaan, nu een brede autoroute van oost naar west door de kantorenwijk, wordt straks een langzaam-verkeersweg met parkjes (project Koggepark).

Komend jaar wil de gemeente in samenwerking met de projecteigenaren een Ruimtelijk Ontwikkelplan opstellen voor het Hanzekwartier, gevolgd door een Omgevingsplan. Waarschijnlijk kan er in 2026 al worden gestart met de woningbouw.

Tekst en foto: Ernest Mettes
Illustraties: Gemeente Zwolle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *