Eerstejaars krijgen soepele start in Digitale Campus

Opleidingen die in september 2023 starten met de nieuwe ‘Digitale Campus’, zullen hun eerstejaars een soepele start bieden in de nieuwe digitale informatieketen.

Dat is de uitkomst van een intensief overleg tussen het bestuurscollege en de centrale medezeggenschapsraad over het project Digitale Campus. De raad had veel zorgen rondom de invoering van het nieuwe systeem, waarmee tientallen opleidingen van Windesheim komend studiejaar beginnen.

De zorgen van de raad over het voldoende betrekken van de medezeggenschapsorganen en over de werkdruk die de invoering met zich meebrengt, kon het bestuurscollege wegnemen.
Maar over de precieze invulling van de invoering in het eerste studiejaar werden raad en college het niet eens tijdens het laatste overleg, eind november.

Principe

Het college wilde aanvankelijk vasthouden aan het principe achter de Digitale Campus, dat alle studenten vanaf het allereerste begin van de studie zelf hun vakken en toetsen kiezen en aanvinken, zelfs in het geval dat er een standaardprogramma wordt aangeboden waarin niets te kiezen valt.
Maar de raad vond hier rigide aan vasthouden te riskant: juist met een nieuw systeem weet je niet zeker of het intekenen op de onderwijsactiviteiten soepel gaat verlopen. De raad wilde zekerheid dat dit goed zal gaan.

Vandaag (8 december) werd daarom een extra overlegvergadering over de begrotingsinstemming gewijd aan de Digitale Campus. Daarin werd een verder uitgewerkte toelichting van het college besproken, dat aan deze zorg van de raad tegemoet komt.

In die toelichting op de leerroute is gekozen voor een soepele start voor studenten: in het eerste semester hoeven eerstejaars zich nog niet in te tekenen voor vakken, ze starten met een door de opleiding aangewezen curriculum zonder keuzeruimte.
Extra voordeel hiervan is dat de aankomende studenten al vóór de aanvang van hun studie op 1 september helemaal weten hoe hun programma en rooster er de eerste maanden uitziet.

Toetsen

Wel gaan de opleidingen de eerstejaars vragen om zich vanaf semester 1 in te tekenen op alle toetsen via de Digitale Campus (voor studenten betekent dit via de applicatie Persoonlijke Omgeving).
Volgens het college is voldoende ervaring opgedaan met het intekenen voor toetsen bij een aantal opleidingen en verliep de invoering daar zonder problemen.
Ook is er vóór de eerste toetsperiode voldoende tijd voor docenten en studiebegeleiders om hun eerstejaars te informeren over de systemen en te ondersteunen bij het intekenen op de toetsen.

Ruim voor de start van het tweede semester zullen de opleidingen hun studenten gaan helpen om ‘regie te nemen op hun leerroute’ en al hun onderwijsactiviteiten voor semester 2 in te gaan plannen in de digitale omgeving.    

Beperkt

In het tweede semester zullen de opleidingen een beperkte keuzeruimte gaan aanbieden, de beslissing hoe dat precies wordt uitgewerkt ligt bij de opleidingsteams. Maar alle eerstejaars gaan zich sowieso vanaf semester 2 aanmelden voor onderwijsmodules in het systeem, dus ook als er in semester 2 nog niets te kiezen valt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *