‘Overgang naar Brightspace was flinke klus’

De klachten vanuit de opleidingen die overstapten naar Brightspace zijn verminderd. De problemen, die met name optraden bij het inschrijven van studenten in vakken, waren vooral een kwestie van wennen.

Dat zegt projectleider Erik Bolhuis. Alle opleidingen van Windesheim zijn met ingang van dit studiejaar gemigreerd naar het nieuwe learning management system Brightspace. Vorig jaar ging al een grote groep over. De laatste groep stopte afgelopen september met het gebruik van de oude elektronische leeromgeving Cumlaude.

Systematisch toevoegen

Bolhuis: “Het lastige was dat opleidingen voorheen op verschillende manieren werkten: het systematisch toevoegen van docenten en studenten in Brightspace werkte daarom voor de ene opleiding prima, maar voor de andere minder goed. De overgang van de laatste, grote groep naar Brightspace was een flinke klus. Hadden we meer opleidingen eerder in transitie gehad, dan hadden we dit vraagstuk niet gehad bij de aanvang van het nieuwe studiejaar.”

De implementatie werd verder bemoeilijkt doordat er naast Brightspace ook andere systemen wijzigden: de plagiaatscanner, mediasite (voor video’s) en het nieuwe systeem voor digitaal toetsen, Ans.

“Al met al zijn we er goed uitgekomen. Ik zie collega’s en studenten vol energie met Brightspace aan het werk!”

Privacy

Brightspace is volgens Bolhuis een programma dat erg intuïtief en gebruikersvriendelijk werkt en daarom snel wordt opgepikt door collega’s en studenten.

“Brightspace werkt wel wat anders dan we met Cumlaude gewend waren. Zo moeten courses elk jaar vernieuwd worden. De docent moet elk jaar de course knippen en plakken uit een oude course en hem daarna up-to-date maken. Dat wordt wellicht als omslachtig ervaren, maar wordt vooral ook ingegeven door de AVG. In Cumlaude bewaarden we alles, maar dat is vanuit privacy oogpunt onwenselijk.”

Geitenpaadjes

Een ander verschil met Cumlaude is dat studenten en docenten niet zomaar zijn toe te voegen. “Collega’s kunnen dit missen (snel even een student toevoegen die er nog bij moet), maar het had ook nadelen. Er waren docenten die studenten elke keer zo toevoegden, dan krijg je ongewenste ‘geitenpaadjes’.

Ten tweede wil je, vanuit het oogpunt van bewaren en weggooien van materialen, graag op studentniveau weten wie aan welke course is gekoppeld. Studenten en docenten worden in Brightspace daarom systematisch gekoppeld, zodat we systematisch de juiste mensen koppelen aan een course.”

Uitgefaseerd

In de komende maanden wordt de oude elo Cumlaude (voorheen N@tschool) verder uitgefaseerd. “In februari 2023 willen we het systeem definitief vaarwel zeggen”, aldus Bolhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *