Helft opleidingen over naar Brightspace

De helft van Windesheims opleidingen is gemigreerd naar het nieuwe learning management system Brightspace. De gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe leeromgeving is goed. Bij de definitieve inrichting van het systeem wordt bepaald wie welke data kan inzien.

Ongeveer tien procent van de opleidingen is afgelopen september al overgegaan naar Brightspace en 45% ging in februari over, vertelt projectleider Erik Bolhuis.
“Een aantal opleidingen heeft daarbij wel besloten om de studenten van de laatste studiejaren nu nog niet over te laten gaan. Ze willen liever wachten tot meer ervaring is opgedaan met het inleveren van het eindwerk in toetssysteem Ans en bijbehorend archiefsysteem Join.”

Evaluaties

De overige opleidingen die nu nog werken met Cumlaude (N@tschool), zullen in september 2022 migreren. Uitloop is niet mogelijk, omdat het contract met de oude leeromgeving dan eindigt.
Volgens Bolhuis vinden docenten en studenten makkelijk hun weg naar Brightspace. “Vanuit andere hogescholen wisten we al dat Brightspace erg gebruikersvriendelijk is. Dit wordt ook in onze evaluaties bevestigd.”

Dit studiejaar ligt de focus vooral op de migratie van de oude leeromgeving naar de nieuwe. “Met Brightspace kan veel meer, maar we weten ook dat Windesheim nog bezig is met veranderingen in het kader van het project Digitale Campus, waardoor het onderwijs persoonlijker, uitdagender en flexibeler wordt. Met Brightspace hebben we in ieder geval de mogelijkheden klaar om daarin te voorzien.”

Oude ELO

De komende tijd worden er nog wel wat aanpassingen doorgevoerd in het systeem en de migratie. Bolhuis: “We verbeteren de inrichting en we zorgen dat de vakken op een meer automatische wijze in Brightspace terecht gaan komen.
Daarnaast zijn we bezig met helderheid te verschaffen over hoe we om moeten gaan met al het materiaal wat nog in de oude ELO staat.”
Per 1 oktober 2022 zijn studenten (en docenten) niet meer gekoppeld aan Cumlaude, maar aan Brightspace. “Dan zetten we de applicatie Cumlaude definitief uit.”

Pulse

Een van de extra’s waar volgens Bolhuis studenten heel blij van worden is de digitale app Pulse. “Via Pulse kunnen studenten, waar ze maar willen, makkelijk de weg vinden naar het onderwijs in Brightspace. Ze kunnen bijvoorbeeld in de trein de laatste mededelingen lezen of een artikel doorlezen.”

Wie mag wat zien in Brightspace?

Het Brightspace team van Windesheim heeft een speciale werkgroep in het leven geroepen voor een ‘moreel beraad’ over data en privacy in Brightspace. Vanaf komende maand praat de werkgroep over welke gegevens bewaard worden in Brightspace, waar data te zien zijn en voor wie.

De mogelijkheid om van alles te delen via de nieuwe leeromgeving, is voor het projectteam aanleiding om hier eens goed over na te denken vóór het nieuwe learning management system definitief wordt ingericht. Want in Brightspace kan veel beter geregeld worden welke data wel of niet getoond worden dan in het oude systeem N@tschool.

Groepskoppeling

Voor dit ‘moreel beraad’ is een groep studenten en docenten samengesteld, die onder leiding van Windesheimdocent en ethicus Marco Krop gaan onderzoeken welke gegevens via Brightspace verzameld en gepresenteerd kunnen worden, wie gegevens in kan zien, wat de wet hierover zegt en waar studenten en medewerkers zich al dan niet comfortabel bij voelen.

Aanleiding zijn de eerste evaluaties van de opleidingen die in september met Brightspace startten. Een voorbeeld was de groepskoppeling, vertelt projectleider Erik Bolhuis: “We waren met N@tschool gewend om aan een course een groep docenten te koppelen. Maar vanuit privacy is dat minder wenselijk; lesgeven is toch iets wat ook in besloten omgeving plaatsvindt. We hadden de groepskoppeling op voorhand daarom niet aangezet in Brightspace.”

Maar dat uitzetten leverde zoveel extra werk en verzet op van docenten, dat de koppeling toch weer is aangezet om lucht te geven aan de organisatie.
“Iedereen beseft dat de koppeling niet wenselijk is en er op termijn uit moet. Daarom worden momenteel de ongewenste neven-effecten opgespoord en bijgesteld.”

Formatieve toetsen

Een ander voorbeeld van een privacygevoelig punt is de mogelijkheid van Brightspace om met formatieve toetsen het niveau van studenten in kaart te brengen. “Sommige gegevens heeft Windesheim nodig om onze wettelijke rol uit te kunnen voeren. Maar er zijn ook gegevens die – voor opleidingen wel fijn zijn om te hebben maar – buiten onze wettelijke rol vallen. Bijvoorbeeld of studenten ook een formatieve toets hebben gedaan. Dat wil niet zeggen dat deze gegevens onzinnig zijn om te hebben, maar als je daar geen onderwijskundig doel voor hebt geformuleerd, dan mag je ze niet bewaren.”

De projectgroep heeft de functionaliteit om formatieve toetsen in te zien momenteel uitgezet, om eerst een zorgvuldig proces te doorlopen en de doelen van inzage te formuleren. “Ook hier gaat de werkgroep Moreel beraad dus naar kijken. De uitkomsten zijn bepalend of deze functionaliteit wordt aangezet. Transparant omgaan met data en privacy is een speerpunt van de dienst Support en Strategie”, aldus Bolhuis.

Erik Bolhuis (midden) tijdens een presentatie over de LMS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *