‘Hybride werkcultuur op Windesheim’

Werknemers van Windesheim zullen ook na de coronaperiode structureel meer thuis werken dan voorheen. Dat is de speerpunt van een projectteam onder leiding van Thera Jonker, directeur van de dienst Support.

Het projectteam wordt aangestuurd door een groep managers en een brede projectgroep getrokken door Miranda In ’t Veld. Het projectteam maakte via Sharenet bekend dat Windesheimpersoneel vanaf september invulling gaat geven aan een ‘hybride werkcultuur’.

Het gaat bij deze hybride werkcultuur niet om een overbruggingsfase tijdens de coronaperiode, maar om een structurele omslag naar meer thuiswerken ook ná corona.

Werk bepaalt

De keuze voor al dan niet thuiswerken en ook de werktijden worden bepaald door type en doel van het werk en de gewenste mate van interactie en communicatie, schrijft het team: “Kortweg: het werk bepaalt het ‘waar’, met ‘wie’ en ‘wanneer’. Door samen met je collega’s en het team na te denken over onder andere het doel van de activiteiten, de collega’s die je erbij nodig hebt en de gewenste mate van interactie, overleg je of je het werk online en op afstand doet of liever samen op de campus.” De keuzes kunnen per team verschillen.

Snelle omslag

Het is opmerkelijk dat het projectteam al vóór de zomer schrijft dat het hybride werken wordt ‘ingevuld’. Terwijl docenten aan het einde van de crisis vooral lijken te snakken naar rust in september, lijken de managers voor te sorteren op een snelle cultuuromslag.

Meestal kiest het Windesheimbestuur bij dergelijke wijzigingen met grote gevolgen voor het personeel voor een stapsgewijs besluitvormingsproces, waarbij het samen optrekt met de medezeggenschapsorganen. Thuiswerken gaat immers niet alleen over de manier van samenwerken, maar ook bijvoorbeeld over kleinere kantoren op de campus of de faciliteiten thuis.

Instemmingsbesluit

Over de invulling van de hybride werkcultuur is echter nog geen instemmingsbesluit voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsraad.

Cmr-voorzitter Claudia Tempels heeft daarover deze week een verontruste mail geschreven aan het bestuurscollege namens de raad. “Windesheim kan pas hybride gaan werken nadat de daarvoor benodigde instemming is verleend door de cmr. Het artikel zoals gepubliceerd op Sharenet schetst een hele andere realiteit. Graag willen wij een juiste procesgang volgen om teleurstellingen achteraf te voorkomen.”

Voor het blok gezet

De cmr wil zo snel mogelijk het beleidsstuk met uitgangspunten zien. Tempels: “Omdat de raad vanuit de organisatie diverse signalen ontvangt dat hier wel degelijk hard op wordt gestuurd.”

Docenten en medewerkers voelen zich volgens de raad voor het blok gezet, door het verzoek van hun teammanager om aan te geven welke lessen ze online willen geven of welk werk ze thuis willen gaan doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *