Zetels van deelraden niet populair

De interesse van medewerkers en studenten voor een zetel in de deelraden lijkt lager dan ooit. Er zijn zo weinig kandidaten voor de vrijkomende zetels op Windesheim dat er nauwelijks verkiezingen gehouden kunnen worden bij de deelraden.

Dat blijkt uit het overzicht van de kandidaten voor de deelraden van de diensten en opleidingsdomeinen, die komend studiejaar van start gaan. De verkiezingen worden gehouden tot en met 22 april. Vier van de zes deelraden kampen met te weinig kandidaten, waardoor geen voltallige raad gekozen kan worden. Het gebrek aan kandidaten is het meest schrijnend bij de medewerkerszetels: geen enkele deelraad houdt dit keer verkiezingen voor medewerkers.

Verkiezingen kunnen alleen doorgaan als er meer kandidaten dan vrijkomende zetels zijn. Als de deelraden te weinig kandidaten hebben, ofwel precies genoeg kandidaten om de zetels te vullen, krijgen de kandidaten automatisch een zetel in de deelraad.

Lege personeelszetels

Het probleem van lege medewerkerszetels speelt al jaren bij de deelraad Diensten. Bij de deelraden van de domeinen lukte het tot nu toe meestal nog wel om in ieder geval alle vrijkomende zetels op te vullen. Maar dit jaar zijn er voor het eerst lege personeelszetels bij de helft van de deelraden.

Met de interesse voor studentzetels in de deelraden is het iets beter gesteld. Daar kunnen verkiezingen gehouden worden bij twee van de vijf deelraden. De andere deelraden hebben te weinig of net genoeg studentkandidaten voor het aantal plekken. Ook bij studenten komt het grootste deel van de kandidaten dus automatisch en zonder verkiezingen in de deelraad terecht.

Centrale verkiezing

Deze week worden trouwens niet alleen deelraadsverkiezingen gehouden. Die gebeuren tegelijk met de verkiezingen voor de twee andere medezeggenschapsorganen van Windesheim – de opleidingscommissies (oc’s) en de centrale medezeggenschapsraad (cmr). Sinds een paar jaar gebeurt het stemmen op kandidaten van alle drie de organen via één centrale digitale verkiezing. Studenten kunnen daarbij hun stem uitbrengen op kandidaten voor vrijkomende studentzetels en medewerkers en docenten op kandidaten voor vrijkomende personeelszetels.

Voor de centrale medezeggenschapsraad zijn wél ruim voldoende kandidaten om verkiezingen te houden. Daar meldden zich elf kandidaten voor de vier vrijkomende personeelsplekken. En dertig studenten voor de zes vrijkomende studentenzetels.

De opleidingscommissies daarentegen kampen ook al jaren met te weinig interesse. Bij ongeveer de helft van de ruim dertig oc’s komen zetels vrij. Maar bij slechts één oc is er voor medewerkers een verkiezing mogelijk. En bij slechts acht oc’s kan er op studenten gestemd worden.

Democratisch proces

Windesheims bestuurscollege hamert er al jaren op dat de medezeggenschapsorganen niet louter opgevuld moeten worden met kandidaten, er moet echt iets te kiezen zijn. Verkiezingen zijn een voorwaarde voor een transparant democratisch proces, waaraan alle hoger onderwijsinstellingen moeten voldoen sinds een wetswijziging.

Cmr-voorzitter Claudia Tempels

Wat vindt cmr-voorzitter Claudia Tempels ervan dat op veel plekken geen verkiezingen worden gehouden? “Er is wel een openbare kandidaatstelling geweest waarvoor iedereen zich kon opgeven. De raden en oc’s worden nu gevuld met deze kandidaten, hoewel zij voor de ‘buitenwereld’ niet meer op stemlijsten zichtbaar zijn tijdens de centrale verkiezingen.’

Hoe denkt ze over de afgenomen interesse voor een zetel in de deelraden? “Ik vind het erg jammer dat sommige deelraden niet geheel gevuld kunnen worden. Wat precies de oorzaak is weten we nog niet. Ook vóór Corona bleek het soms moeilijk om deze raden compleet te maken. Daarom gaan we goed onderzoeken wat de redenen hiervoor zijn. En bekijken we of er een andere opzet zou moeten komen.”

Coronatijd

Als mogelijke verklaring noemt ze dat het lastig was om in Coronatijd goede werving te doen. “We missen de kracht van het echte contact, zoals soep uitdelen bij de ingang en flyeren. De toevallige ontmoeting is er op dit moment niet.”

Ze vindt dat er ondanks de coronacrisis hard gewerkt is om de verkiezingen te laten slagen: “We zijn ditmaal eerder begonnen en we hebben een stevige verkiezingscommissie neergezet, met vertegenwoordiging vanuit alle domeinen en diensten. En we hebben twee weken digitale Q&A bijeenkomsten gehouden, waar mensen konden aanschuiven om in gesprek te gaan met raadsleden vanuit oc’s, deelraden en de cmr.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *