Brightspace wordt nieuwe leeromgeving

Windesheim gaat komend studiejaar over naar een nieuw ‘learning management system’: Brightspace. Vanaf september starten de eerste opleidingen met Brightspace. De huidige elektronische leeromgeving, N@tschool, stopt per september 2022.

Het contract met de aanbieder van N@tschool, loopt volgend studiejaar af. Na een onderzoek naar de gebruikseisen voor de beste opvolger is gekozen voor het systeem Brightspace van softwarebedrijf D2L, vertelt projectleider Erik Bolhuis. Hij is afgelopen maand begonnen met de voorbereidingen van de overstap.

“Brightspace is een ‘learning management system’ (LMS). LMS is de nieuwe term voor de leeromgeving, die we voortaan gebruiken in plaats van de verouderde term ELO.”.

Mooie stap

Voor gebruikers op Windesheim gaat Brightspace straks ‘MijnRijkeLeeromgeving’ heten. “Met die naam verwijzen we naar de mogelijkheid om een diversiteit aan lesmateriaal neer te zetten, zodat studenten in de modules kunnen kiezen uit bijvoorbeeld readers, artikelen en video’s, of vragen waarmee de student zijn voorkennis kan toetsen of samenwerken met medestudenten.”

Bolhuis vindt dat Windesheim met de keuze voor Brightspace een mooie stap maakt: “Studenten maar vooral ook docenten krijgen een tool in handen krijgen die goed helpt om het leren te ondersteunen.”

Drie teams

De projectleider is met drie teams bezig om de overgang van N@tschool naar MijnRijkeLeeromgeving voor te bereiden. Het eerste team gaat het LMS in de digitale omgeving integreren. “Dit zijn mensen van de dienst IVT die bekijken hoe er bijvoorbeeld kan worden ingelogd of uitkomsten worden geregistreerd.”

Het tweede team houdt zich bezig met de inrichting van MijnRijkeLeeromgeving. Dit bestaat vooral uit deskundigen uit de domeinen (waaronder een specialist gebruikersgemak van het domein BMR). “Zij kijken vanuit de verschillende gebruikssituaties wat verbeterd kan worden. En ze proberen daarbij vanuit studenten en docenten te redeneren, welke keuzes het meest wenselijk zijn.”

Gaat dit team ook praten met ‘gewone’ studenten en docenten die het systeem straks moeten gebruiken? Bolhuis: “De docenten die deelnamen aan het vooronderzoek krijgen een enquête over de inrichting. Daarnaast gaan we opties maken voor de homepages en de navigatie, die we voorleggen aan docenten en studenten.”

Het derde team richt zich op de implementatie van het LMS. “Dit bestaat uit de projectleiders uit de opleidingsdomeinen. Zij kijken wat nodig is aan professionalisering en support binnen de opleidingsteams, aan communicatie en hoe de implementatie daadwerkelijk gaat verlopen.”

Overstap

Het startmoment van de overstap is het moment waarop studenten van een opleiding aan de slag gaan in MijnRijkeLeeromgeving. Docenten bereiden die start voor, door voorafgaand de materialen uit N@tschool te halen en te ordenen in MijnRijkeLeeromgeving.

Op dit moment houdt Bolhuis gesprekken met de opleidingen om te plannen wie wanneer wil overstappen, waarschijnlijk start slechts een klein deel komende september al. De opleidingen kunnen kiezen uit drie startmomenten: de eerste groep start meteen aan het begin van komend studiejaar. De tweede groep start bij aanvang van het tweede semester. En de rest start aan het begin van studiejaar ’22/’23.

Bij de invoering van de huidige ELO  waren er veel klachten over de niet-gebruikersvriendelijkheid van N@tSchool. In hoeverre is de software van Brightspace gebruikersvriendelijk in de vergelijking met andere ELO/LMS?

Bolhuis: “Acht hogescholen en universiteiten zijn ons voorgegaan in de overstap naar Brightspace, we kunnen gebruik maken van de ervaringen die daar zijn opgedaan. We hebben uitgebreid contact met drie hogescholen en universiteiten die het systeem al invoerden. Daar ging de invoering makkelijker dan verwacht, met name voor studenten.”

Gebruikssituaties

De projectgroep wil MijnRijkeLeeromgeving stapsgewijs ontwikkelen: “We formuleren eerst de acceptatiecriteria, mede op basis van gebruikssituaties. Daarna ontwikkelen we per onderdeel en testen dat steeds aan de hand van die acceptatiecriteria. Dat evalueren we eerst in kleine kring (IVT-medewerkers) en dan in grotere kring. Vervolgens gaan we ‘live’ en daarna kunnen we het evalueren bij de gebruikers.”

Windesheim is momenteel druk met het innoveren en beter op elkaar laten aansluiten van alle systemen van de ‘Digitale Campus’. Binnen die digitale campus wordt MijnRijkeLeeromgeving een essentieel onderdeel. Bolhuis: “Het is de drager én de omgeving voor het leren. Als een docent of student op zijn computer werkt voor de hogeschool is dat voor 80 tot 90% in de LMS. De andere applicaties in de digitale campus ondersteunen het leren en het onderwijslogistiek proces, maar die zien ze minder vaak.”

Wat ging vooraf aan de keuze voor Brightspace?

Windesheim maakte de keuze voor Brightspace als LMS niet zomaar. Omdat een leeromgeving zo belangrijk is voor de gebruikers, heeft de projectgroep onder leiding van Erik Bolhuis afgelopen jaar een uitgebreid vooronderzoek gedaan.

Met hulp van bijna 150 docenten en studenten werden gebruikerstesten uitgevoerd. Daarna omschreef een beoordelingscommissie alle kenmerkende situaties van een leeromgeving die voor docenten en studenten belangrijk zijn. Die ‘gebruikerssituaties’ stonden uiteindelijk centraal in de aanbesteding, waarbij een keuze gemaakt moest worden uit drie applicaties.

Bolhuis: “Brightspace scoorde hoger dan de andere applicaties. Door studenten werd het systeem in 12 van de 17 situaties met de hoogste score beoordeeld. En bij docenten was dat in 7 van 11 situaties. Bij de keuze namen we ook mee dat de applicatie goed moet passen bij de andere systemen van de digitale campus.”

De uitkomst van de gebruikerstesten heeft de projectgroep trouwens ook nuttig ‘huiswerk’ opgeleverd om Brightspace verder te verbeteren. “Want er waren een aantal situaties waarbij studenten en docenten een andere applicatie beter vonden. Bijvoorbeeld wat betreft groepjes samenstellen of het inkijken van een deel van een portfolio. We gaan dus onderzoeken of we daar nog iets aan kunnen verbeteren bij de inrichting van MijnRijkeLeeromgeving”, aldus Bolhuis.

Erik Bolhuis (midden) tijdens een eerste vooronderzoek naar de LMS in februari 2020

Er zijn 4 reacties op «Brightspace wordt nieuwe leeromgeving»

  1. JB schreef:

    #zinin

  2. Fred Dijk schreef:

    MijnRijkeLeeromgeving …. Zie hier de doorgevoerde Strategische Koers in termen van bezittelijke individualisering: “Mijn”. Of mag ik “Mijn” ook lezen als een explosief, waarmee er een bom ligt onder deze rijke leeromgeving?

  3. MS schreef:

    Hoera, een nieuwe online environment zodat we weer met frisse depressie verder kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *