Calo wil opleiding Oefentherapie starten

Windesheim wil per september 2022 starten met de opleiding Oefentherapie, die onderdeel moet worden van de gezamenlijke propedeuse van de Calo. In het eerste jaar wordt een instroom van vijftig studenten verwacht, de jaren daarna telkens tachtig.

De opleiding Oefentherapie zou goed bij de Calo passen, vertelt manager Robert Agelink. “Al onze opleidingen gaan over bewegingsgedrag. Bij Psychomotorische Therapie (PMT) staat de gedragscomponent centraal, bij Oefentherapie meer het bewegen zelf. Beide beroepen funderen hun visie en interventies op het bio-psychosociaal model van gezondheid. Dat model wordt gehanteerd in alles wat de Calo doet en aanbiedt.”

Wat is oefentherapie?
Oefentherapeuten kijken vanuit een bio-psychosociale visie naar bewegingsklachten van patiënten. Oefeningen en advies moeten leiden tot ander bewegingsgedrag, zodat nieuwe of terugkerende klachten worden voorkomen.

Switch-mogelijkheden

De opleiding Oefentherapie zal integraal deel uit gaan maken van de gemeenschappelijke propedeuse van de Calo-bacheloropleidingen, vertelt Agelink. “Dit waarborgt switch-mogelijkheden, brede expertise-contacten, een breed beeld van bewegen (educatief, beleid en bestuur, praktisch organisatorisch, therapeutisch) en brede docent-inzet. Oefentherapie voegt duidelijk iets toe aan ons portfolio.”

Onderdelen van het curriculum van Oefentherapie en PMT kunnen wellicht voor en door beide opleidingen gezamenlijk ontwikkeld en aangeboden worden, vervolgt Agelink. “Denk bijvoorbeeld aan medische en psycho-sociale basiskennis. Ook de mogelijkheid tot bi-diplomering op bachelorniveau in Oefentherapie en PMT kan onderzocht worden. Via profilerende leerroutes, onder andere via persoonlijke profileringsruimte, kan dat toegankelijk en haalbaar gemaakt worden.”

“Gezien de sterke onderlinge verbondenheid zal de opleiding Oefentherapie dan ook een plek krijgen binnen het werkgebied van Psychomotorische Therapie, waarvan Thomas Scheewe opleidingsmanager is.”

Groeiende vraag naar Oefentherapeuten

Momenteel zijn er in Nederland twee opleidingen Oefentherapie, één aan de Hogeschool Utrecht (Oefentherapie César) en één aan de Hogeschool van Amsterdam (Oefentherapie Mensendieck). Die in Utrecht gaat stoppen, wegens een geringe studenteninstroom én een hoge uitval na het eerste jaar, en neemt na september 2021 geen nieuwe studenten meer aan.

Agelink verwacht niet dat Windesheim tegen dezelfde problemen zal aanlopen. Ten eerste is het arbeidsmarktperspectief voor Oefentherapeuten uitermate gunstig, betoogt hij. “Als gevolg van de vergrijzende bevolking groeit ook de zorgvraag. Omdat bewegen een belangrijk ingrediënt is voor een vitaal leven, is er alle reden om te denken dat de behoefte aan Oefentherapeuten eerder zal toenemen dan afnemen. Bovendien is slechts een derde van de circa 3200 geregistreerde Oefentherapeuten in ons land is gevestigd in het noorden en oosten.”

Hbo-master PMT

Daarnaast heeft Windesheim nog een ijzer in het vuur dat de opleiding Oefentherapie mogelijk aantrekkelijk maakt voor potentiële studenten: de hbo-master Psychomotorische Therapie, die uniek is in Nederland en omringende landen. Oefentherapeuten kunnen daarmee ook master-opgeleid psychomotorisch therapeut worden, zonder de bachelor PMT te hoeven volgen.

De beslissing om te willen starten met de opleiding is genomen na veelvuldig overleg tussen de Oefentherapie-opleidingen in Utrecht en Amsterdam en de beroepsverenigingen voor oefentherapeuten en psychomotorische therapeuten, vertelt hij. Ook Intraverte (een grote praktijk met tientallen vestigingen in Noord- en Oost-Nederland), dat met een tekort aan beschikbare oefentherapeuten in deze regio’s kampt, was daarbij nadrukkelijk betrokken. Al in 2018 vonden de eerste gesprekken plaats.

Op den duur kan ook een hbo-master Oefentherapie worden ontwikkeld, aldus Agelink. “Een doorstroomlijn vanuit een bacheloropleiding Oefentherapie naar een hbo-master Oefentherapie kan relatief eenvoudig gecreëerd worden. Een groot aantal van de modules en leeruitkomsten uit de hbo-master PMT zijn met een kleine kanteling óók voor Oefentherapie geschikt te maken, en deels gezamenlijk aan te bieden. De beroepsvereniging heeft aangegeven dat er veel behoefte is aan een dergelijke masteropleiding.”

Macrodoelmatigheidstoets

Het starten van de opleiding Oefentherapie moet nog wel worden goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Het College van Bestuur heeft onlangs, na bestudering van de business case, groen licht gegeven voor het aanvragen van een Toets Macro Doelmatigheid (TMD) en een Toets Nieuwe Opleidingen (TNO).

Bij een doelmatigheidstoets wordt gekeken of er daadwerkelijk vraag is naar dergelijke professionals, bij een TNO wordt door de NVAO (in opdracht van het ministerie) gekeken of de nieuwe opleiding adequaat is ingericht en via een goede route opleidt tot het vereiste eindniveau. Uitslag van de TMD wordt deze zomer verwacht, de uitslag van de TNO begin 2022. (WvE)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *