Lintje voor oud-Windesheimer Sietsma

Oud-medewerker Luuk Sietsma kreeg op 26 april een koninklijke onderscheiding voor zijn inspanningen bij de calo en in het bijzonder de opleiding Psychomotorische Therapie (PMT).

Sietsma (71) werd door burgemeester Dadema van Raalte benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De oud-Windesheimer was een van de oprichters van de  opleiding PMT, die in 1989 bij de calo startte als bachelor opleiding.

Sietsma speelde naast zijn werk op Windesheim landelijk en internationaal een verbindende rol vanuit de PMT-vereniging en bij de oprichting van de vaktherapeutische beroepsverenigingen.

Fieke van ’t Riet

Ook oud-medewerker Fieke van ’t Riet (73) uit Zwolle kreeg een koninklijke onderscheiding, zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van ’t Riet werkte op Windesheim bij de sociale studies en was onder meer lid van de centrale medezeggenschapsraad.

Naast haar werk op Windesheim was van ’t Riet actief op veel verschillende vlakken van de samenleving. Zo had ze een eigen poppentheater en organiseerde concerten, maar ze zat ook in de gemeentepolitiek en deed allerlei bestuurs- en vrijwilligerswerk op het gebied van emancipatie, onderwijs en cultuur.
Sinds 2015 is Fieke van ’t Riet initiatiefnemer/programmamanager en drijvende kracht achter stichting ‘De Stad Verbeeldt’ in Zwolle.

Fieke van ’t Riet kreeg het lintje opgespeld door de Zwolse burgemeester Snijders, in het midden Fiekes echtgenoot Jan van Popta die ook op Windesheim werkte (Foto: Gerlinde Schrijver)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *