Oplossing voor helft van toetsen

Voor de helft van de toetsen van de afgelopen tentamenperiode 3 is een oplossing gevonden. Voor deze toetsen zijn inmiddels alternatieven op afstand bedacht. De andere helft van de toetsen is doorgeschoven naar periode 4 of uitgesteld omdat er nog gehoopt werd op mogelijkheden om ze fysiek door te laten gaan.

Door de Corona-crisis konden de tentamenweken van periode 3 niet doorgaan. Deze week moesten alle docenten hun studenten uitsluitsel geven voor het toetsen op een later tijdstip ofwel een alternatieve vorm van afronding.

“De keuzes variëren per domein en zijn op hogeschoolniveau niet goed vergelijkbaar”, zegt domeindirecteur Bert Meijer, die het toetsen op Windesheim coördineert samen met domeindirecteur Jolande Gomolka. “Maar gemiddeld lijkt het erop dat ongeveer de helft van de toetsen van tentamenperiode 3 op alternatieve wijze op afstand wordt uitgevoerd. Die afronding kan bestaan uit bijvoorbeeld een mondeling of een presentatie via Microsoft Teams, via opdrachten, take-home examens, verslagen of een combinatie hiervan.”

Bij de keuze voor alternatieven wordt onder meer gekeken naar behoud van kwaliteit, spreiding en studiebelasting van de toetsen. “We willen studievertraging voor studenten voorkomen en zo weinig mogelijk verhoging van de werkdruk voor docenten.”

Grofweg de andere helft van de toetsen op Windesheim is doorgeschoven naar periode 4. Meijer: “Een klein deel gaat naar periode 5 of zelfs volgend studiejaar. Hierbij gaat het om practica en fysieke toetsen die bij veel opleidingen worden afgenomen, waarvoor niet zo snel een oplossing kon worden gevonden.”

Voor tentamenperiode 4 zijn alle domeinen inmiddels druk met het onderzoeken naar de alternatieven voor toetsing. Meijer: “We verwachten dat ook daarvan een substantieel deel op afstand afgenomen kan worden. Ook denken we al na over mogelijkheden voor fysieke toetsing op het moment dat de hogescholen straks mogelijk beperkt open mogen gaan in de 1,5-meter maatschappij.”

Ook bij Windesheim in Almere zijn alle studenten geïnformeerd over de alternatieve toetsen van periode 3, meldt manager bedrijfsvoering Brenda van Stappen. “De meeste schriftelijke klassikale toetsen zijn omgezet naar online inleveropdrachten en filmpjes of naar mondelinge toetsen, 1-op-1 of in een duo via Microsoft Teams. De alternatieven voor een groot aantal toetsen van periode 4 zijn ook al bekend.”

Lees hier meer over de keuzes die Windesheim maakt bij het zoeken naar alternatieve toetsvormen

Er zijn 1 reacties op «Oplossing voor helft van toetsen»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *