De Koers versus de psychologie

De onderwijspsychologie laat zien dat goed onderwijs begint bij de goede vakinhoudelijke docent, constateert Jan Evert Volders.

In WIN van 2 oktober stond een artikel over de strategische koers. Toevallig rond de tijd dat hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner een keynote hield in het auditorium en online het artikel ‘Constructivisme is een slechte didactische raadgever’ (Bergen, Meester, Kirschner & Bosman, 2019) verscheen.

Wanneer beide artikelen naast elkaar gelegd worden kan de conclusie niet anders zijn dan dat er een kloof zit tussen de strategische koers en de inzichten uit de onderwijspsychologie. De docent wordt volgens het WIN-artikel namelijk ‘begeleider’, de ‘klas’ zal gaan vervagen en ‘in de toekomst moet meer opzoek gegaan worden naar docenten die niet primair vakinhoudelijk expert zijn maar vooral in staat zijn om te coachen’.

Maar de inzichten uit de onderwijspsychologie laat juist zien dat de rol van een vakinhoudelijke expert cruciaal is bij het leren door studenten. Deze expert doet er hierbij goed aan om nieuwe informatie in kleine stappen aan te bieden, bij elke stap veel denkvragen te stellen, veel demonstreren en uitleggen met visualisaties over hoe je iets doet en waarom, gerichte en tijdige feedback geven en de begeleiding geleidelijk afbouwen. (Rosenshine 2012, in Bergen et al., 2019) Goed onderwijs begint dus niet bij een begeleider of coach maar bij een docent.

Waarom het leidende principe ‘ieder student is uniek’ vertaald wordt naar ‘docent wordt begeleider’ is me een raadsel. Tevens wordt in de strategische koers het leidende principe van ‘ieder student is uniek’ ingevuld met ‘rekening houden met hoe studenten leren’. Door deze twee aan elkaar te koppelen wordt gesuggereerd dat elke student een eigen manier van leren heeft, dat deze manier goed is en dat vervolgens de docenten hierin mee moeten gaan.

Maar er is dus veel bekend over wat werkt en wat niet werkt bij het leren door studenten. Hopelijk wordt de soep van de strategische koers dus niet zo heet gegeten. Anders zou de onderwijskwaliteit er wel eens op achteruit kunnen gaan.

Jan Evert Volders is lerarenopleider Geschiedenis

Dit is een reactie op het in het interview met programmaleider Mark Boiten: Van expert naar begeleider

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *