Inge Grimm: ‘Meer waardering voor kwaliteit’

De nieuwe CVB voorzitter Inge Grimm wil, wellicht meer dan haar voorganger, aandacht en waardering voor de kwaliteit waar Windesheim bekend om staat.

Inge Grimm (Foto: Windesheim)

De Centrale Medezeggenschapsraad was het niet eens met de, ik zal maar zeggen ‘’onderhandse” manier waarop de Raad van Toezicht tot je benoeming kwam. Wat vind je zelf daarvan?

‘Ik begrijp het punt van de CMR maar het is een zaak van de CMR en de Raad van Toezicht, daar ga ik niet tussen staan. Mijn persoonlijke visie is dat het geen overhaast besluit was; er is uitvoerig gesproken met de directeuren en externe partijen of er voor zo’n besluit draagvlak was. De Raad van Toezicht heeft daarna voor deze route gekozen; daar gaat zij ook over.’

Windesheim krijgt een “collegiaal” College van Bestuur, kun je uitleggen wat dat betekent?

‘Dat was het altijd al. Henk Hagoort was niet mijn “baas”. Beide leden  leggen altijd afzonderlijk en als gelijkwaardig team verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dat blijft zo. Maar de voorzitter heeft een net iets andere taakinvulling, meer naar buiten. Henk vulde dat vooral landelijk in als bestuurslid van de Vereniging Hogescholen maar daar kunnen niet álle hogescholen plaats in nemen en voorlopig is Windesheim weer even uit dat bestuur. Dat was voor mij ook een reden om mijn vinger op te steken: wat ik nu “naar buiten” doe, en dat was vooral gericht op de twee regio’s Almere en Zwolle, past in de nieuwe rol van voorzitter.’

Hoe worden de taken tussen jou en het tweede collegelid verdeeld?

‘We maken weer een verdeling van de domeinen en diensten over de twee collegeleden, met één verschil: ik had de beide diensten in mijn takenpakket – exclusief communicatie, dat zat altijd bij de voorzitter – maar die gaan we straks verdelen. Beide leden doen een aantal domeinen en een aantal onderdelen van de beide diensten.  Dus ik zal in de rol van voorzitter onder meer schakelen met  de afdeling communicatie.  Daarnaast hou ik  ook onderzoek in mijn pakket naast in ieder geval ict. Dat laatste past goed bij mij functie van vice voorzitter ledenraad bij SURF. Het andere collegelid krijgt daarmee meer een onderwijsprofiel met een aantal domeinen en onderdelen vanuit de diensten. De combinatie van domeinen en onderdelen van de diensten,  maakt deze vacature interessant.

Persoonlijk zou ik het een mooie move vinden als het tweede lid ook een vrouw werd…

‘Veel mensen zeggen dat ze het leuk vinden dat de voorzitter nu een vrouw is. Dat is op Windesheim niet eerder gebeurd. Voor wat betreft mijn komende collega: ik vind het prima, als het maar een goede kandidaat is. Het maakt me oprecht niet uit.’

Gaan we wat betreft de Strategische koers merken dat er een nieuw college aantreedt?

‘Dat was voor mij óók een reden om mijn vinger op te steken. De Koers, daar zitten we nu midden in. In het achterliggende half jaar hebben we in gesprek met de organisatie en met de CMR voornamelijk  de invulling van dat begrip flexibiliteit verder uitgediept.  Het wordt steeds duidelijker, zowel in de mate van flexibiliteit als het tempo waarin we dit gezamenlijk realiseren.  We staan midden in een proces waarin we samen verder moeten gaan. Met ook alle drukte van meer studenten in huis dan ooit te voren.’

Op Sharenet sprak je, in het bericht over je nieuwe functie, nadrukkelijk over “top onderwijs en onderzoek”. Ik dacht hé, gaan we terug naar de dagen van “reiken naar de top”?

‘Nee, dat is geen andere koers of terug naar vroeger. Maar doordat we het met z’n allen zo veel hebben over zaken als de eigen leerroute, dreigen we te vergeten dat we hier op Windesheim Top (met hoofdletter!) onderwijs en onderzoek hebben. Plus alle ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering en diensten! Ik wil daar recht aan doen. We bouwen verder aan die eigen leerroute, maar op de basis van  onze hoge kwaliteit. Misschien sta ik er wat anders in dan Henk, maar dan niet qua koers maar qua woordgebruik. Ik wil nadrukkelijk die waardering uitspreken.’

Of was dat een antwoord op de zorgen omtrent kwaliteit die leven binnen de organisatie?

‘Ik heb de indruk dat die bezorgdheid steeds beter kan worden geduid, zoals ik noemde er was een jaar geleden nog veel onduidelijkheid over met name de mate van flexibiliteit.  Inmiddels zijn we verder en werken de teams inclusief bedrijfsvoering dit verder uit.  We blijven hierover in gesprek.  Ik wil waarderen én vooruit kijken. Samen geven we de invulling hieraan en juist de implementatieteams binnen de domeinen zetten hierop de komende periode volop in.’

Persoonlijk meen ik te merken dat medewerkers een beetje moe zijn van de “grote verhalen” en graag aandacht zien voor de praktijk…

‘Ik denk dat je dat in mijn woorden wel kunt horen. Nu de huidige koers doorzetten en verder implementeren. . Dat is zeker nog een stevige klus. Naast al het belangrijke werk door vele studenten in huis, met zorgen vanuit corona en nu de oorlogssituatie zo dichtbij. Zoals iedereen de laatste jaren heeft gebuffeld, dat is écht klasse. Kortom deze  fase van implantatie vraagt ook om het juiste tempo en koers houden. En dat is met vacatures en veel nieuwe collega’s ook een forse kluif.’

Tot slot, wanneer is het college weer compleet, denk je?

‘Met de start van het nieuwe schooljaar hoop ik met z’n tweeën te zijn.’

(MH)

Lees ook het eerdere artikel: Inge Grimm nieuwe voorzitter bestuurscollege

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *