Nieuwbouw in Almere dichterbij

De nieuwe Windesheim campus in hartje Almere is een stap dichterbij: de gemeenteraad van Almere stemde in met het plan. Windesheim heeft BDG Architecten uit Zwolle geselecteerd voor het ontwerp.

Windesheim streeft ernaar om de campus op 1 september 2025 te kunnen openen. Daarvoor zou de bouw voorjaar 2024 moeten starten. Op de nieuwbouwlocatie Hospitaalgarage, momenteel een parkeerplaats naast het ziekenhuis, verrijzen een aantal gebouwen met een grote parkeergarage eronder.

Op de eerste concepttekeningen van BDG is een hoofdgebouw (zie illustratie) te zien van 38 meter hoog. Ernaast komt een 70 meter hoge woontoren. Achter het hoofdgebouw verrijzen twee lagere studentenflats. Het complex sluit aan op het centrum en de Esplanade aan het Weerwater.

Unaniem

De gemeenteraad stemde op 16 december unaniem in met het ontwikkelingsplan voor de campus in de stad. De nieuwe gebouwen tellen 18.500 vierkante meter oppervlakte voor (onderwijs)voorzieningen, 1250 studentenwoningen en 630 parkeerplekken. Op de onderste verdieping komen voorzieningen die aansluiten op de Esplanade en de binnenstad. Midden in het complex komt een voetgangerspassage die het stadscentrum verbindt met de Esplanade.

Studentenhuisvester Duwo mag waarschijnlijk de studentenflats gaan verhuren, maar dat is nog niet helemaal zeker. De gemeente Almere wil de parkeergarage onder de studentenwoningen zelf gaan bouwen en exploiteren.

Stedenbouwkundige inpassing

Windesheim heeft vorige week de architect voor de nieuwbouw bekend gemaakt. “We hebben voor BDG Architecten gekozen vanwege hun visie op de ontwerpopgave”, vertelt Maarten de Vries, teamleider van de afdeling huisvesting & vastgoed en projectleider van de nieuwbouw in Almere.
“Hun ontwerp sluit goed aan op ons plan van eisen en de stedenbouwkundige inpassing in de stad en de directe omgeving. Ook hun vertaling van duurzaamheid en circulariteit in het ontwerp spreekt ons aan.”

Ook Windesheims medezeggenschapsraad pleitte onlangs nog voor veel aandacht voor duurzaamheid bij de nieuwbouw. “We letten op mogelijkheden voor hergebruik, minder verspillen en welbevinden van de gebruikers. Een ‘gezond’ gebouw dus. Zo kwam de architect met het voorstel om bij de constructie hout te gebruiken uit de eigen regio. Ook een gezond binnenklimaat en ventilatie liggen momenteel sterk onder een vergrootglas door corona”, aldus De Vries.

Concepttekeningen

De eerste concepttekeningen van BDG liggen er, maar daaraan zal nog het een en ander veranderen. De komende maanden wordt een structuurontwerp en vervolgens een voorlopig ontwerp gemaakt, het definitieve ontwerp moet eind 2023 klaar zijn.

Er zijn een stuurgroep en een uitvoeringsteam gevormd die de grote lijnen voor de nieuwbouw uitzetten. Daarnaast heeft De Vries een gebruikers-overlegteam samengesteld met vijf vertegenwoordigers van de opleidingen en diensten. “Bij dat overleg zijn ook zeven studenten betrokken. In een later stadium zullen alle opleidingsmanagers mee kunnen praten over de plannen.”

Tekst: Ernest Mettes
Illustraties: BDG Architecten

Lees ook het eerdere artikel van WIN: Definitieve plek voor nieuw hoofdgebouw Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *