Medezeggenschapsraad krijgt nieuwe vertegenwoordigers

De centrale medezeggenschapsraad krijgt komend studiejaar tien nieuwe gezichten: studenten en personeelsleden die het stokje overnemen van vertrekkende cmr-leden.

De verkiezingen waren afgelopen week. De cmr heeft tien zetels voor studenten en tien voor medewerkers. Na afloop van dit studiejaar vertrekken vier personeelsleden uit de raad. De huidige vicevoorzitter Janet Brijder (docent lerarenopleiding Engels) is een van de vertrekkende leden. Omdat haar termijn verstreken was moest ze zich dit jaar opnieuw verkiesbaar stellen, maar ze werd niet herkozen.

Janet Brijder

Cmr-lid Bas Baremans (docent Calo) moest zich ook opnieuw verkiesbaar stellen, hij is wel herkozen.
De andere drie nieuwkomers op de zetels voor medewerkers zijn Francien Lange (docent en SB ambassadeur domein Gezondheid & Welzijn), Annet van Woerdekom (projectassistent Kenniscentrum Technologie) en Sander Janssens (docent Business School).

Er waren elf kandidaten voor de vier vrijkomende medewerkerszetels. Elfhonderd personeelsleden (meer dan de helft) brachten hun stem uit bij de verkiezingen. Francien Lange kreeg de meeste stemmen van alle personeelskandidaten: 161.

Francien Lange

De huidige cmr-voorzitter, Claudia Tempels, kan komend studiejaar in de raad blijven zitten. Net als personeelsleden Cor Niks, Vincent Radewalt, Martijn Sikkens, Valerie Reiter en Sonia Bagga.

Studentzetels

Bij de studentgeleding van de cmr waren zes vacatures. Een van de vertrekkende studenten is de huidige student-voorzitter, Romée Scholten. Voor de vrijkomende zetels hadden zich dertig studenten gemeld. Ongeveer tweeduizend studenten (minder dan tien procent) hebben bij de verkiezingen een stem uitgebracht op een van de kandidaten.

De nieuwkomer die de meeste student-stemmen kreeg is Luna Koops, student lerarenopleiding Natuurkunde. Zij kreeg 221 stemmen. Andere nieuwe studenten in de raad zijn: Mariëlle Pruim (lerarenopleiding Aardrijkskunde), John Timmermans (Werktuigbouwkunde), Jacco Tijssen (Technische Bedrijfskunde), Hessel Bultsma (HBO-ICT), Nienke van Lenthe (HBO-Rechten). Zittende studentleden die komend studiejaar in de raad blijven zijn Dagmar Hoekstra, Karen Zarazua Gasque, Nadia van Veen en Brian van der Ploeg.

De centrale medezeggenschapsraad heeft als taak om de Windesheimbevolking te vertegenwoordigen bij belangrijke besluitvorming, zoals de begroting of de strategische koers. De democratisch gekozen raad geeft adviezen aan het bestuurscollege, ze kan zelfs besluiten tegenhouden als die naar haar idee verbetering behoeven.

Centrale verkiezingen

Gelijktijdig met de cmr-verkiezingen werden afgelopen week ook verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de deelraden en de opleidingscommissies. Het stemmen op kandidaten van alle drie de medezeggenschapsorganen gebeurt sinds een paar jaar via één centrale digitale verkiezing.

Tot nu toe werden de centrale verkiezingen telkens door iemand anders georganiseerd. Om het verkiezingsproces beter te stroomlijnen heeft Windesheim daar nu een vaste ambtelijk secretaris voor aangewezen, Alice Hendriks van de dienst Support. Zij zal de centrale verkiezingen voortaan elk voorjaar helpen organiseren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *