‘Elke medewerker of student mag gehoord worden’

Valerie Reiter, lid van de centrale medezeggenschapsraad, is dringend op zoek naar mensen die mee willen denken over Windesheim.

Wie heeft er zin om mee te praten over het reilen en zeilen van de hogeschool? Dat kan namelijk. Over twee maanden vinden weer verkiezingen plaats voor de onderwijscommissies, de deelraden en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). En iedereen kan zich kandidaat stellen. CMR-lid Valerie Reiter coördineert de verkiezingen, en is nu dus op zoek naar enthousiaste studenten en medewerkers.

Je bent net begonnen als coördinator studentbegeleiding bij Engineering en Design…

‘En nu ben ik medevoorzitter van de verkiezingscommissie. We zijn momenteel bezig met de registratie van studenten en medewerkers die zich verkiesbaar gaan stellen. Een drukke tijd! Maar ik kan oprecht zeggen dat mijn werkzaamheden allemaal erg inspirerend en leuk zijn!’

Waarom zou iemand in de medezeggenschap moeten stappen?

‘Omdat je op een betekenisvolle manier bijdraagt aan je organisatie en hier ook veel voor terug krijgt. Er zijn veel dingen gaande binnen Windesheim! Natuurlijk de anderhalve-meter-samenleving, en alle andere maatregelen die vanwege covid moeten worden genomen. Daarnaast is er de strategische koers die aan de basis staat van veel veranderingen die ons te wachten staan op álle niveaus. Medezeggenschap is juist nu ontzettend belangrijk!’

Is er ook ruimte voor kritische geluiden?

‘Zeker wanneer je kritisch bent en het met besluiten oneens bent, kan het heel verhelderend zijn om de zaak eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Dat leidt in elk geval tot wederzijds begrip!’

Wat bracht jóu er toe om in de medezeggenschap te gaan?

‘Ik denk uit een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Wanneer je ergens een mening over hebt, moet je ook het lef hebben om je er mee te bemoeien. Zodoende ben ik al sinds mijn studententijd lid van medezeggenschapsraden; ik was studentlid en later student-voorzitter van de faculteitsraad sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht en nu ben ik dus lid van de Centrale Medezeggenschapsraad van onze hogeschool.’

Welke raden zoeken er voor de komende tijd nieuwe kandidaten?

‘Er zijn meer dan dertig raden die leden zoeken! En ze hebben allemaal inspraak op beleid. Soms is er sprake van adviesrecht, soms van instemmingsrecht. In het laatste geval heb je als Raad natuurlijk meer ‘macht’. Wanneer je zitting neemt in de CMR heb je inspraak op zaken die hogeschoolbreed spelen, en overleg je met het College van Bestuur. Deelraden hebben inspraak op domein- of op dienstenniveau en zijn in gesprek met de directeuren van ‘hun’ domein of dienst. Opleidingscommissies hebben inspraak op opleidingsniveau, wanneer je daarin zit bespreek je zaken met hoofddocenten en opleidingsmanagers.’

Het lijkt me best wel ingewikkeld, soms…

‘Makkelijke dingen moeilijk maken is makkelijk. Maar moeilijke dingen makkelijk maken is moeilijk, óók voor een collegelid of directeur. Dat laatste is nou juist een van de hoofdtaken van een raadslid. Juist dan wil ik er meer over te weten te komen zodat ik het snap en kan uitleggen aan collega’s of studenten.’

Sommigen zullen zeggen: ‘Ik heb al genoeg te doen…’

‘Je krijgt er uren voor dus het komt niet bovenop je huidige taken. Je moet er voor worden vrijgesteld. Voor studenten is er een financiële vergoeding.’

Moet je over een bepaalde expertise of ervaring beschikken?

‘Nee. Elke medewerker of student vertegenwoordigt een uniek perspectief dat gehoord mag worden.’

Valerie Reiter zoekt kandidaten voor:

De CMR. Dat is de centrale medezeggenschapsraad, deze is bevoegd om aan het College van Bestuur (CvB) voorstellen te doen over alle aangelegenheden die de hele hogeschool betreffen en standpunten kenbaar te maken. De CMR heeft instemmings- of adviesrecht over zaken als de huisvestingsplannen, de begroting en het instellingsdeel van het studentenstatuut.

De Deelraden. De domeindeelraad is de medezeggenschapsraad van een domein. In de domeindeelraden zitten medewerkers en in de deelraden van onderwijsdomeinen ook studenten. Ook de deelraden hebben over een aantal zaken instemmings- en adviesbevoegdheid.

De opleidingscommissies. Alle opleidingen hebben een opleidingscommissie (OC) die zich bezig houdt met opleidingspecifieke besluiten en ontwikkelingen. Daarin zitten medewerkers en studenten van die opleiding. Over een aantal zaken heeft de OC instemmings- en adviesrecht zoals over het curriculum, opleidingskeuzes en tentamens.

Wil je meer weten? Ga naar https://windesheim.digitaleverkiezing.nl of mail naar medezeggenschapsverkiezingen@windesheim.nl, Je kunt je tot 7 maart verkiesbaar stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *