Zorgen over onderwijs voor ouderejaars

De studenten van de medezeggenschapsraad maken zich zorgen over het onderwijs in de coronatijd, met name voor ouderejaarsstudenten. ‘Fysiek onderwijs lijkt momenteel voorbehouden aan eerstejaars studenten.’

De tien cmr-studenten hebben in een gezamenlijke brief een dringend advies gegeven aan het bestuurscollege van Windesheim. Ze begrijpen dat er in het eerste semester veel aandacht was voor eerstejaars die hun weg moesten vinden. Maar ze adviseren dat er in het tweede semester meer aandacht moet komen voor de ouderejaars. ‘Ook bij de hogerejaars is er behoefte aan een gewoon college in een gewoon leslokaal. Er mag meer balans zijn tussen de hoeveelheid fysiek onderwijs die elk leerjaar krijgt.’

Snakken naar een les

Volgens de studentgeleding zitten ouderejaars soms met de handen in het haar, omdat ze niet weten wat ze aan moeten met de situatie en er geen uitzicht is op verbetering. ‘Online wordt benoemd tot het nieuwe normaal en dat terwijl studenten soms snakken naar een les op de campus. Er is behoefte aan perspectief en creatieve oplossingen. Een betere balans tussen fysieke en online lessen is noodzakelijk.’

In hun brief noemen de cmr-studenten enkele suggesties om meer fysieke lessen te organiseren. Docenten zouden meer vrijheid moeten krijgen om zelf ruimtes te zoeken. Kleine groepjes zouden buiten Windesheim kunnen samenkomen in cultureel-maatschappelijke instellingen, cafés of in organisaties in de stad waar ruimtes leeg staan. Kleine afstudeergroepen zouden bij iemand thuis kunnen afspreken.

Volgens de brief kan het online onderwijs zelf ook beter, interessanter en interactiever worden. ‘Online onderwijs moet niet alleen maar het zenden van informatie zijn. Ook groepswerk kan online effectiever. Een focus op kennis zenden via online onderwijs is niet de oplossing voor een collegejaar in coronatijd.’

Buitenwereld

Tijdens de laatste vergadering van de cmr gaven ook enkele docent-leden aan dat er iets moet gebeuren om voor meer fysieke lessen te zorgen. “Het is niet goed aan de buitenwereld uit te leggen als studenten maar één keer per week naar de hogeschool mogen komen”, aldus docent-lid Cor Niks.

Inge Grimm van het bestuurscollege gaf in die cmr-vergadering een reactie op de brief van de studenten. “We zijn aan het bestuderen of het mogelijk is om de beschikbare ruimtes op de campus beter te bezetten. Want tijdens het eerste semester bleek de ruimte niet geheel benut. Dat ligt aan de keuzes die de opleidingen al vóór de zomervakantie moesten maken. We gaan kijken of we daar in het tweede semester iets in kunnen verbeteren.”

Omvallen

Een bottleneck ligt bij de extra uren die de docenten moeten maken. Zij moeten door de coronamaatregelen bijvoorbeeld vier keer dezelfde les geven aan vier groepjes studenten, terwijl dat vroeger één les voor de hele klas was.
Cmr-voorzitter Claudia Tempels liet weten dat de raad uit de hele organisatie signalen ontvangt over opgelopen werkdruk en afnemend werkplezier bij de docenten. ‘Er moet te veel gebeuren in te weinig tijd. De zorgen over de gezondheid van de medewerkers, zowel fysiek als mentaal, zijn groot. Deelraden geven aan dat de veerkracht van mensen afneemt en er is angst dat collega’s zullen ‘omvallen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *