‘Wat doet een trol in je digitale klas?’

Het online onderwijs krijgt soms te maken met onverwachte vormen van misdragingen, zoals trollen en cyberpesten. Docent Bertrand Weegenaar beschrijft voor WIN wat zijn opleiding hier tegen doet.

Daar klonk het Russische Volkslied. Een trol had zich gemeld in het college Interculturele communicatie. Hoe toepasselijk. Eén van de studenten had hem/haar per ongeluk toegelaten. Nadat de trol nog wat vervelende vragen aan vrouwelijke studenten had gesteld kon hij uit ‘de klas’ verwijderd worden.
Sinds een eerder vergelijkbaar incident geven we bij HBO-ICT een aantal online colleges met twee docenten. Eén docent kan de les verzorgen terwijl de andere de chat, de vragen en andere zaken in de gaten houdt.

Het incident toont een kwetsbaar onderdeel van ons online studiemodel. Studenten konden zich in de chat van dit online college niet echt gedragen. En dingen doen die in een offline situatie minder snel voorkomen. Ze zitten vaak in hun eentje in hun (studenten)kamer en dan is het net als in hun favoriete game-omgeving. De afstand met de docent en de groep is ook wat anders. In jaren en soms decennia aangeleerde signaleringen werken minder goed.

Tegen incidenten met trollen (en in zijn algemeenheid bijzondere zaken die digitaal buiten het college door studenten worden geuit) helpt samen colleges organiseren en uitvoeren. En eventueel kan met de dienst ICT gekeken worden hoe een college in Teams beter afgeschermd kan worden. Goede afspraken en spelregels met studenten opstellen helpt ook.

Eén aspect van online misdragen is cyberpesten. Een thema dat we vooral kennen vanuit basis– en voortgezet onderwijs, maar het is natuurlijk ook binnen het hoger onderwijs aan de hand. We weten niet of digitale misdragingen en cyberpesten onder studenten veel voorkome en of het nu in Coronatijd vaker voorkomt. Evenmin of het bij collega’s onderling gebeurt.

Als een student wordt gepest of geïsoleerd gedraagt hij zich misschien anders en meer teruggetrokken. Hoe zie je dat en hoe ga je het gesprek aan als coach of docent? Bespreek dit als docent met je collega’s en ga zo nodig naar je coach of een vertrouwenspersoon.
Het is goed om te weten dat er binnen Windesheim ook deskundigheid is binnen de domeinen Educatie en Gezondheid en Welzijn. Cyberpesten wordt ook bestudeerd binnen het lectoraat Jeugd en Media.

Tenslotte, we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om een veilige studie- en werkomgeving te maken voor onze studenten en collega’s. Dat gaat verder dan handenwassen en anderhalve meter afstand houden. We zitten de komende maanden nog veelvuldig in een hybride leeromgeving. Laten we daarbij respect en aandacht houden voor elkaars lichamelijke én geestelijke gezondheid.

Meer informatie over cyberpesten is onder meer te vinden op de website: https://www.mediawijsheid.nl/onlinepesten/
en het boek Cyberpesten in het Hoger Onderwijs: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/leer-en-ontwikkelingsstoornissen/overig/cyber-pesten-in-het-hoger-onderwijs-pica

Bertrand Weegenaar is docent Business, IT & Management HBO-ICT en is onder andere gespecialiseerd in serious gaming, ondernemerschap en security engineering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *