Toetsen op kleine schaal weer mogelijk

Over een paar weken kunnen op de campus weer toetsen worden afgenomen, maar alleen nog op kleine schaal. Het gaat om toetsen waarvoor geen online alternatieven mogelijk zijn. Alle andere toetsen en onderwijsactiviteiten moeten online gebeuren vanwege de Corona-maatregelen.

Dat heeft Windesheim deze week bekend gemaakt na de aankondiging van het ministerie, dat er vanaf 15 juni onder voorwaarden weer fysieke toetsing mogelijk is in het hbo. Deze toetsen zullen in Zwolle en Almere worden afgenomen tussen 15 juni en half juli. Studenten zullen binnenkort van hun eigen opleiding horen hoe en waar ze de toetsen kunnen maken.

De planning voor de fysieke toetsen moet nog gemaakt worden. Deze week moeten eerst landelijk en regionaal afspraken gemaakt worden over het openbaar vervoer. Studenten mogen daar tijdens de ochtend- en avondspits sowieso geen gebruik van maken.

Het inrichten van de toetslokalen moet voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die waarschijnlijk na 1 september voor de hele campus gelden. Dat betekent hygiëne-maatregelen, 1,5 meter afstand en gereguleerde verkeersstromen en looproutes op en naar de hogeschool.

In gebouw B worden proefopstellingen uitgeprobeerd voor toetslokalen, waarbij studenten en de surveillant 1,5 meter afstand kunnen behouden.

Het bestuurscollege heeft een Windesheimbrede werkgroep aangesteld, die de voorbereidingen treft en inventariseert om welke toetsen het gaat. Aan het einde van periode 3 werden al toetsen uitgesteld waarvoor geen online alternatieven waren, nu komen daar de toetsen van periode 4 bij. Domeindirecteur Bert Meijer, die het toetsen op Windesheim coördineert samen met domeindirecteur Jolande Gomolka, verwacht hier eind volgende week meer zicht op te hebben.

De hogeschool gaat voor de opleidingen richtlijnen opstellen betreft het maximum aantal studenten en medewerkers per lokaal, het aantal studenten dat maximaal tegelijk op de hogeschool aanwezig kan zijn en over de aanwezigheid van docenten en medewerkers. Het bestuurscollege verwacht begin juni deze richtlijnen te kunnen bespreken met de domeinen en de medezeggenschap.

Naast het toetsen op kleine schaal blijven de hogeschoolgebouwen in Zwolle en Almere dus in principe dicht voor andere activiteiten. Alleen docenten en medewerkers mogen tijdens beperkte openingstijden naar binnen als dat echt nodig is. Verder wordt er door studenten en medewerkers thuis gewerkt en online onderwijs gevolgd en gegeven.

Vanaf 1 september kan er waarschijnlijk binnen de overheidsrichtlijnen een mix geboden worden van online onderwijs en activiteiten waarbij docenten en medestudenten elkaar op de campus ontmoeten. De komende weken wordt al uitgerekend hoe de ruimte optimaal benut en verdeeld kan worden, met kleinere groepen verspreid over langere dagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *