Overleg toekomst bsa sleept zich voort

Vandaag wellicht een akkoord?

  • De CMR wil de bsa-experimenten beperken tot domein BMR en instemmingsrecht voor onderwijscommissies.
  • Het Bestuurscollege gaat hier niet mee akkoord. Het overleg wordt 18 april voortgezet.

De impasse rond de toekomst van het Bindend Studieadvies op Windesheim is nog steeds niet doorbroken. Tijdens een extra vergadering op 11 april slaagde het College van Bestuur (CvB) er niet in de centrale medezeggenschapsraad (CMR) te overtuigen.

Het CvB heeft de afgelopen maanden al heel wat water bij de wijn gedaan. Begin dit jaar lag er het voorstel om de BSA Windesheimbreed af te schaffen en te vervangen door een ‘hoofdfasenorm’ van 45 punten. De CMR ging daar niet mee akkoord, maar liet ruimte open voor experimenten met de afschaffing van de BSA. Nader overleg leverde niets op. Kort voor een vervolgbijeenkomst op 28 maart liet de CMR schriftelijk weten het laatste voorstel van het College compleet af te wijzen. Nog tijdens de vergadering stelde het CvB voor om de BSA voor Windesheim op 54 te houden, terwijl opleidingen die willen experiment een even hoge hoofdfasenorm zouden hanteren. De CMR behield echter grote twijfels, met name wat betreft de risico’s verbonden aan experimenten. Zij achtte het verstandiger om ruimschoots de tijd te nemen om na te denken. Het College voelde daar echter niet voor.

Tijdens de extra vergadering op 11 april kwam een compromisvoorstel ter tafel waarin de experimenten beperkt zouden blijven tot het domein BMR. Maar de CMR had zich zeer gestoord aan het feit dat het managementteam van BMR de deelraad van het domein gevraagd had om met experimenten in te stemmen. De deelraad was akkoord gegaan – maar volgens CMR-voorzitter Cor Niks had dit nooit mogen gebeuren. Hij sprak van een ‘instemmingsverzoek op basis van speculatie’. Hierop aansluitend kwam de CMR met een harde voorwaarde: de onderwijscommissies van BMR zouden, voor wat betreft experimenten, instemmingsrecht moeten krijgen. Op die manier, aldus de Raad, blijven de financiële en organisatorische risico’s beperkt en wordt gegarandeerd dat een opleiding ook écht wil meewerken en niet door het management hiertoe geprest wordt. Het instemmingsrecht van de deelraad zou komen te vervallen.

Het CvB kon deze eis niet accepteren. Voorzitter Henk Hagoort noemde het ‘inconsequent’ om enerzijds te besluiten de experimenten te beperken tot BMR, en anderzijds het oordeel van onderwijscommissies centraal te stellen. Dan zouden andere OC’s, buiten BMR, dat recht óók moeten krijgen. En hij had fundamentele bezwaren. Dit zou betekenen dat de medezeggenschap bepaalt wie wanneer waarover instemmingsrecht heeft. Het College vindt het huidige adviesrecht van de OC’s voldoende. De CMR is daar niet gerust op en was dan ook niet bereid om de aanvullende eis van tafel te halen. Het overleg wordt 18 april voortgezet. (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *