Twee keer lang, twee keer kort

Ik las het volgende op sharenet bij BMR:

—————————————————————————————————————————–

Dienstmededeling

Betreft: Opheffen watercoolers (door sommigen in de oudspraak nog onjuist waterkoelers genoemd) en aanvullende maatregelen getroffen door het management van BMR.

Hedenochtend is door het MT van BMR besloten met onmiddellijke ingang de watertappunten op de afdelingen X4, X7 en B1 op te heffen. De algemene soepuitdeling blijft tot nader order wel bestaan, echter is de rantsoenering naar beneden bijgesteld in verband met stagnerende levering van knolrapen en suikerbieten.  Ook de papierenbekerverstrekking blijft voorlopig nog ongewijzigd, de automaten zullen blijven voorzien in koud en warm tapwater. Wel zullen onverwijld de hoeveelheden getapt water geregistreerd worden en doorberekend worden in de medewerkergezondheidscore, die eveneens aangescherpt zal gaan worden wegens de teleurstellende conditie van de medewerkers van betreffend domein.

Het watertappunt op X1 is aangewezen om beschikbaar te zullen blijven voor professionals die een opleiding, training of cursus bij het domein volgen. Zij zullen zich echter wel moeten legitimeren middels een identiteitsbewijs niet ouder dan 6 maanden. Ook zullen zij een door algemeen-directeur Henk Hagoort ondertekende vrijstelling moeten kunnen overleggen wanneer een bevoegd medewerker van het domein hen daar naar vraagt.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt er Windesheimbreed fruit verstrekt vanuit decentrale arbeidsvoorwaarden. Per personeelslid zijn er wekelijks 2,6 stuks fruit beschikbaar. Ook zal er per medewerker gelet worden op de daadwerkelijke consumptie van de verstrekte fruiteenheden omdat gebleken is dat er buiten het gezichtsveld van het bevoegd gezag gebleken is dat er mogelijk fruit doorverkocht is aan studenten. Er zullen twee speciale fruitconsumptiearea’s aangewezen worden waar de fruituitdeling en –consumptie plaats zullen vinden onder videotoezicht. Gasmaskers, staalpillen en spinaziepreparaten zullen zoals gebruikelijk via de blokhoofden op X1, X3 en B5 verkrijgbaar zijn in die specifieke gevallen die door het alarmsignaal (twee keer lang, twee keer kort) voorafgegaan worden. Verstrekking hiervan vindt voor ons domein plaats vanuit personeelsruimtes op X4, X7 en B1.

Ten aanzien van de fysieke conditie (medewerkersgezondheidsscore) is door het MT besloten wekelijks tenminste vier uur fitness als bodem-eis te hanteren en zes uur als richtlijn ten behoeve van de PE-cyclus. Het niet onverwijld opvolgen van deze richtlijnen zou demotie tot gevolg kunnen hebben. Het MT doet een dringend beroep op de medewerkers om studenten ook tot meer fysieke performance te inspireren. Het eventueel niet opvolgen van dit beroep kan consequenties hebben.

Het is voor medewerkers verboden om de inhoud van deze circulaire onderling te bespreken. Ook worden medewerkers verzocht naar buiten toe alleen in positieve zin over Windesheim te spreken.

Voor bovenstaande geldt dat je bij questions of remarks alleen terecht kunt bij het Servicepunt X. Bij voorkeur melden via mail: servicepuntx@windesheim.nl onder vermelding van naam, kopie medewerkerslegitimatie en dienstnummer. Je ontvangt z.s.m. een reactie.

En het aardige is: Ik hoefde maar een paar zinnen te veranderen om er een grappig, maar eng stuk van te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *