Opinie: ‘WAC cruciaal voor onderwijsvernieuwing’

Opleidingen kunnen veel baat hebben bij een goed functionerende werkveld adviescommissie (WAC). “Een inspirerend huwelijk tussen het onderwijs en bedrijfsleven.” Zo omschrijven Andries Kuipers en Zamorah Getrouw hun WAC van Bouwkunde in Almere.

Wij roepen wel eens dat we de beste werkveld adviescommissie van Windesheim hebben. Mensen vragen waarom we zo trots zijn. Hoe functioneert onze werkveld adviescommissie en wat brengt het onze opleiding?

Een werkveldadviescommissie is een klankbordgroep vanuit het beroepenveld. De WAC-leden, afkomstig uit het bedrijfsleven, adviseren de opleiding over ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het curriculum.

Passievol

Zeven jaar geleden was de werkveld adviescommissie van Bouwkunde in Almere een weinig inspirerend overleg tussen enkele docenten en vier WAC leden, die lang niet altijd allen aanwezig waren. Dat moest anders en dat hebben we gedaan!

Tegenwoordig runnen wij, als de coördinatoren van de bachelor- en ad-opleiding, samen de WAC en we hebben nu twaalf leden. Dat is een zeer diverse groep experts, werkzaam bij grote en kleinere specialistische bedrijven, zoals aannemersbedrijven, architectenbureaus, woningbouwverenigingen en de gemeente Almere. Van jong professionals tot aan gevestigde directieleden.
Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal uit de Flevopolder komen en vol passie hun beroep uitoefenen, net zoals wij passievol zijn over ons onderwijs.

De leden hebben ieder hun eigen waardevolle specialismen. We hebben bij de opleiding Bouwkunde zes leerlijnen en we hebben nu WAC-leden voor elke leerlijn (architectuur, bouwmanagement, bouwtechniek, bouwconstructies, communicatieve-vaardigheden en professionalisering).

Expertise

Twee maal per jaar komt het voltallig docententeam bijeen met onze WAC.
Tevens ontvangen alle WAC-leden de studiehandleiding, tentamens en opdrachten van een vak, zodat een inhoudelijk gesprek kan ontstaan tussen een docent en het WAC-lid met dezelfde expertise.

Daarnaast leveren de WAC-leden een bijdrage door afstudeerverslagen gerelateerd aan hun expertise te lezen en de bijbehorende assessments bij te wonen.
Ze kijken hierbij kritisch naar zowel het proces van het afstuderen als het niveau van onze studenten en uiteraard de beoordeling van de docenten. Deze evaluaties zijn van grote waarde voor onze opleiding.

De huidige markt ontwikkelt zich snel en hun inbreng is cruciaal voor onze onderwijsvernieuwing. Als je niet midden in het werkveld staat moet je oppassen dat je niet ‘die docent met die verhalen van vroeger’ wordt.
We zetten onze WAC-leden gericht in voor gastcolleges. Dan kan omdat ze goed op de hoogte zijn van ons onderwijs. Hun frisse en praktijkgerichte blik wordt ook door de studenten enorm gewaardeerd.

Humor

Kortom, onze werkveld adviescommissie is geen saai praatclubje meer, maar een enthousiaste uitwisseling van ideeën en inspiraties. Soms kritisch maar altijd omkleed met de broodnodige humor!

Andries Kuipers is docent en Ad-coördinator bij Bouwkunde in Almere, Zamorah Getrouw is daar docent en Bachelor-coördinator (foto: Youness Bihi)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *