Dreigend tekort ingenieurs civiele techniek

Krijgt de studie civiele techniek te maken met leegloop? Bij Hogeschool Saxion daalt het aantal studenten zozeer dat de toekomst in gevaar komt. Saxion is niet de enige; het gaat hier om een landelijk verschijnsel. Hoog tijd voor een landelijke campagne, vindt Huigert de Hoop, manager van Windesheims afdeling Bouw & Infra.

Ook op Windesheim is het aantal studenten civiele techniek de laatste jaren gedaald, zij het niet zo fors als bij Saxion, vertelt De Hoop: ‘We hadden ooit een instroom van rond de honderd studenten, een paar jaar geleden zette er een behoorlijke daling in en nu zitten we rond de 75. Een daling van zo’n 25 procent. Dat is ook wel het landelijke beeld. Maar bij Saxion is de daling zelfs 40 procent.’

En dat terwijl er de komende decennia alleen maar méér civiele ingenieurs nodig zijn.

‘Dat klopt, als je kijkt naar de vergrijzing binnen de beroepsgroep, naar de nieuwe projecten en naar uitdagingen als klimaatadaptatie, de droogte, de dijkverhogingen, dan hebben we de komende tijd alleen maar méér ingenieurs nodig.’

Waarom is het aantal studenten zo gedaald?

‘Dat is moeilijk te zeggen… het vak spreekt minder tot de verbeelding. Het is minder bekend. We hebben een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau, dat keek naar het klikgedrag van studenten die op zoek waren naar een studie en dan zie je dat veel studenten die bij civiele techniek komen, daarna naar de Wikipedia pagina gaan om te kijken wat dat is. Toen we dat hoorden in het Landelijk Overleg van de opleidingen, hebben we zelf gekeken – en het was eigenlijk een flutpagina. Die hebben we dus snel verbeterd.’

Zijn andere technische studies aantrekkelijker geworden?

‘De instroom bij Bouwkunde is echt gestegen en ik kan me voorstellen dat dat te maken heeft met de vele nieuwe technieken die in de bouwkunde worden toegepast. De innovaties in de woningbouw en de energietransitie maken dat bouwkunde meer aandacht trekt.’

Dus een imago campagne?

‘We gaan in elk geval inzetten op reclame. Binnen de Stichtingsraad Built environment, waarin alle techniekopleidingen verenigd zijn, hebben we afgesproken dat we elkaar niet gaan beconcurreren maar gezamenlijk actie gaan ondernemen.’

Gebeurt er wat dat betreft ook iets hier op Windesheim?

‘We wijzen eerstejaars bouwkundestudenten nadrukkelijk op de mogelijkheid over te stappen naar civiele techniek, als ze dat tóch interessanter vinden. Verder hebben we teams van docenten samengesteld die gaan kijken of we meer kunnen doen op de middelbare scholen. Daar moeten we een voet tussen de deur krijgen.’

Is er ooit gedacht aan een bredere startopleiding, waarbij studenten later kiezen?

‘Dat is lastig want de wens vanuit het werkveld is dat studenten een degelijk technische basis krijgen in hun eigen vakgebied. Verder zijn een aantal hogescholen ooit gestart met een brede opleiding built environment maar na een tijdje daalde de instroom daarbij sterk. Studenten vinden die aanduiding waarschijnlijk toch te breed en te vaag. Gelukkig hebben wij nooit voor die naam gekozen.’

Er moet in elk geval wel wat gebeuren…

‘Dat klopt. De tijd is er rijp voor. De urgentie is duidelijk aanwezig. Ik hoop dat het ons gaat lukken om het tij te keren, zodat onze weg- en waterbouwkundigen top of the bill blijven.’ (MH)

Foto: MarkAhsmann/Wikimediacommons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *