Bijdragen voor besturende student fors omhoog

Windesheim heeft het jaarlijkse budget voor de ‘bestuursbeurzen’, de hogeschoolbijdragen aan besturende studenten, fors verhoogd met 30.000 euro.

Daarmee is het totale budget voor de tegemoetkomingen aan besturen van studentenorganisaties gegroeid van 90.000 naar 120.000 euro. Het maximale bedrag dat één besturende student mag aanvragen bij Windesheim is gestegen van 3.000 naar 5.100 euro per jaar.

Het gaat om bijvoorbeeld voorzitters en penningmeesters die actief zijn bij de studentenverenigingen. De tegemoetkoming, die ook wel bestuursbeurs wordt genoemd, is beschreven in de nieuwe Regeling profileringsfonds van Windesheim. In het bijbehorende besluit staan de vergoedingen voor de komende drie jaar.

Grote verenigingen

Met de nieuwe regeling, die ingaat per 1 februari 2022, mogen van elke vereniging maximaal 5 bestuurders een subsidieaanvraag doen. Tegelijk is een ‘staffelmethode’ ingevoerd, een systeem van trapsgewijze vergoedingen. Daardoor kunnen grotere verenigingen meer geld per bestuurder aanvragen dan kleinere.

In het oude systeem hadden alle bestuursleden van zowel kleine als grote verenigingen recht op hetzelfde maximumbedrag, maximaal 3000 euro per jaar. De grootste verenigingen mochten toen in totaal 15.000 euro per jaar aanvragen (vijf maal 3.000 euro voor vijf bestuurders). In het nieuwe systeem is dat verhoogd naar in totaal 25.500 euro.

In de praktijk keert Windesheim een percentage van de aangevraagde bedragen uit, omdat het een jaarlijks een maximum in de begroting stelt aan de uitgaven voor bestuursbeurzen. De werkelijke uitkeringen worden dus bepaald door de verhouding tussen het budget en de aanvragen.

Zo werd er in de oude situatie in totaal 135.000 euro aangevraagd, maar bedroeg het jaarbudget niet meer dan 90.000 euro. Verenigingen kregen dus zo’n tweederde van wat ze aanvroegen. Een vereniging die toen 15.000 had aangevraagd, kreeg uiteindelijk een kleine 10.000 euro per jaar toegekend.

Studievertraging

De uitkeringen zijn bedoeld voor bestuurders van alle door Windesheim erkende studentenverenigingen, studieverengingen en -stichtingen, die voor het bestuurswerk extra tijd vrijmaken naast hun studie en daardoor in principe studievertraging kunnen oplopen.

De beurzen zijn daarom onderdeel van de Regeling profileringsfonds, een overkoepelende hogeschoolregeling bestemd voor studenten die door diverse persoonlijke omstandigheden en bijzondere redenen studievertraging oplopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *