Project studentcoaching flink uitgebreid

Het project Studentcoaching is dit jaar flink uitgebreid. Sinds mei kunnen nieuwe studenten binnen alle domeinen van Windesheim worden gekoppeld aan een ouderejaars die ondersteuning biedt, onder andere op het gebied van studievaardigheden. Daarnaast worden de studentcoaches in toenemende mate gekoppeld aan sb-klassen. “Juist in deze tijd is de studentcoach een belangrijke verbindende factor bij de studiestart.”

Een ouderejaars die als een soort ‘studiemaatje’ een nieuwe student wegwijs maakt in de wereld van een hbo-studie en alle studievaardigheden die daarbij horen. Zo’n laagdrempelig aanspreekpunt kan enorm helpen bij ‘een zachte landing’ op Windesheim, vertellen Sabine Reinaardus, Inge Post en Jantina Bremer, alle drie lid van de projectgroep Studentcoaching.

Extra vaart

Studentcoaching werd al langer aangeboden, onder andere binnen de opleiding social work en het Techniekdomein, maar nog niet hogeschoolbreed. Vanwege de coronapandemie werd er dit voorjaar extra vaart gezet achter het project. Post: “Elk domein leidt nu studentcoaches op en alle eerstejaars kunnen nu ook binnen hun eigen opleiding of domein een studentcoach krijgen.” In totaal werden er voor dit collegejaar bijna 150 coaches opgeleid, die samen zo’n 465 startende studenten hebben ondersteund of nog steeds ondersteunen.

De coaching kan al vóór de poort starten. Alle toekomstige studenten die zich aanmeldden voor dit studiejaar werden benaderd met de vraag of ze een buddy wilden. Reinaardus: “De eerste gesprekken vonden al voor de zomer plaats. Vaak zitten aspirant-studenten met vragen als: hoe is het om op het hbo te studeren, is het echt zo moeilijk, hoe werkt het met toetsen?”

Volledig flexibel

Nieuwe studenten kunnen ook coaching krijgen vanaf het moment dat het collegejaar begint, of verderop tijdens het schooljaar. Reinaardus: “Dan gaat de ondersteuning vaak veel meer over studievaardigheden. Plannen, organiseren, overzicht krijgen en houden, ‘leren leren’, en omgaan met de piekdrukte zoals tijdens de toetsweken.” Coaches en coachees kunnen zelf afspreken hoe vaak en op welke manier ze contact hebben.

Post: “Het is volledig flexibel en in de handen van de student die een coachvraag heeft, of gaandeweg het studiejaar krijgt. Coach en coachee bepalen samen hoe het traject eruitziet.”

Alle coaches hebben voor de zomer een online basistraining gevolgd van vier middagen. Dit najaar gaan ze verder met een verdiepende training en intervisie waarmee de kwaliteit moet worden geborgd. Binnen de vier domeinen in Zwolle krijgen de tweedejaars studiepunten voor hun rol als coach, in Almere krijgen de studentcoaches vooralsnog betaald volgens de studentwerkvergoeding. “In de toekomst willen we dat ook onze studentcoaches er studiepunten voor krijgen, net als in Zwolle”, vertelt Jantina Bremer, die vanuit Windesheim in Almere betrokken is bij het project.

Koppeling aan sb-klas

Dit jaar is gestart met een nieuwe werkwijze, vertelt Reinaardus. “De studentcoach wordt in een aantal opleidingen gekoppeld aan een-sb klas. De studentcoach maakt kennis met de klas, ondersteunt bij vragen rondom studievaardigheden en kan daarnaast een signalerende functie hebben, omdat de studentcoach de studenten uit de sb-klas steeds beter leert kennen.”

“We draaien nu een aantal pilots binnen het domein Gezondheid & Welzijn. De sb’er zet de studentcoach bijvoorbeeld in om uitleg te geven over plannen en het gebruik van systemen op Windesheim, maar ook ter voorbereiding op het leren van toetsen of starten van opdrachten.”

Reinaardus: “We proberen van studentcoaching iets vanzelfsprekends te maken en het echt te koppelen aan studiebegeleiding. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de sb’er zegt: ‘de hele groep heeft eigenlijk wel behoefte aan iets met studievaardigheden’. Dan kan de studentcoach ook daar een rol in spelen. Dat gebeurt overigens al, maar nog niet in alle domeinen. Het zou mooi zijn als studenten het normaal gaan vinden dat ze een studentcoach krijgen.”

Laagdrempelig

Eerstejaars zijn enthousiast over het project studentcoaching. Imane, student Bedrijfskunde MER in Almere: “Het leren van grote stukken tekst was voor mij nieuw. Dat vind ik moeilijk, vooral het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Bij alles denk ik: dit wordt gevraagd op het tentamen. Mijn coach heeft me tips gegeven hoe ik die dingen beter kan scheiden. Die heb ik tijdens het leren voor tentamens toegepast en dat heeft echt geholpen.”

Imane’s coach is vierdejaars Laura Kiezebrink (rechts op de foto), van dezelfde opleiding. “Ik vond het zelf als eerstejaars ook wel spannend, met een coach maak je de stap naar het hbo veel laagdrempeliger. Met een studiegenoot ga je wat makkelijker in gesprek dan met je sb’er, je zit toch wat meer op hetzelfde leeftijdsniveau.”

Praktische vragen

Elena Mastromichalis is tweedejaars aan de lerarenopleiding Nederlands. Ze heeft zeven coachees, die vaak hele praktische vragen hebben. “Zoals: waar kan ik me inschrijven voor tentamens, waar staan de roosters, waar kan ik het beste boeken aanschaffen?” Daarnaast willen ze veel weten over stage lopen. “Wat ze moeten doen, wat er van ze wordt verwacht, hoe ze een begeleider moeten zoeken. Ook zijn ze benieuwd naar mijn eigen stage-ervaringen.”

Eerstejaars Thaira Roddenhof, is één van Elena’s coachees. De start van haar studie was even wennen, vertelt ze. “Ik had nog nooit les gehad in Microsoft Teams, en dat er minder fysiek contact is vind ik soms ook lastig.” Ze is blij met haar coach. “Ik had laatst moeite met het schrijven van een inleiding en toen heeft Elena een hele fijne PowerPoint met uitleg voor me gemaakt. Hierdoor begreep ik het wel.” De stap om een coach te benaderen is klein, vindt ze. “Ik zou sneller een vraag aan Elena stellen dan aan mijn docent.”

Corona

Het belang van het project Studentcoaching is in deze tijden van corona extra groot, benadrukken projectleden Reinaardus, Post en Bremer. Want eerstejaars komen weinig op de campus en zien en spreken hun docenten en klasgenoten met name online. “De studentcoach is een belangrijke verbindende factor bij de start van de studie.”

“Er is nu meer dan ooit behoefte aan persoonlijk contact”, zegt Bremer. “Eerstejaars hebben onderling nog weinig binding. Als ik studenten spreek, hoor ik: ik ga wel naar een hogeschool maar eigenlijk voel ik daar nog niet zoveel bij. Die paar lessen die ik heb… Een studentencoach kan dan juist zorgen dat er een beetje binding ontstaat.”

Ook voor tweedejaars

“We zien nu dat de student moeite heeft om überhaupt z’n leven te kunnen structureren, laat staan het studeren te kunnen structureren. Een stok achter de deur is daarom handig”, vult Reinaardus aan. Ook daar kan de studentcoach een rol in spelen. “Hij of zij kan bijvoorbeeld zeggen: goh, ga eens naar buiten als je pauze hebt, of volg je online college eens tijdens een wandeling.”

Er zijn plannen om het project uit te breiden. Er is al gestart met coaching voor tweedejaars, op termijn moet het ook mogelijk worden voor derde- en vierdejaars om een studentcoach in te schakelen.

Wil je meer weten over studentcoaching? Kijk dan op de Sharenetpagina of mail naar coaching@windesheim.nl.

Tekst: Wouter van Emst
Foto: Gerben Rink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *