SB-ambassadeurs aangesteld

Windesheim heeft voor elk opleidingsdomein een studentbegeleidingsambassadeur aangesteld, die moet bijdragen aan een hogeschoolbrede leergemeenschap voor studentbegeleiding.

De ambassadeurs zijn Janet Festen-de Witt (domein BMR), Liesbeth Gebben (domein Techniek), Melanie Veerman (domein BE), Francien Lange (domein GW) en Sonja Morselt (domein WF).

De SB-ambassadeurs vormen samen een domeinoverstijgend team, dat maandelijks samenkomt. Binnen het eigen domein zijn ze coördinator, aanjager en aanspreekpunt van alle netwerken en leergemeenschappen op het gebied van studentbegeleiding. Doel is het verbeteren van de begeleiding van studenten en het ontwikkelen van een cultuur waarin studiebegeleiding prioriteit heeft, voortvloeiend uit het plan Kwaliteitsafspraken.

“Door regelmatig in gesprek te gaan, good practices uit te wisselen en te sparren over hoe we SB nog beter kunnen organiseren, zorgen we voor ontwikkeling in verbinding met de eigen opleiding en over de grenzen van het eigen domein”, zegt Elske Siemonsma, die als teamleider van het studiesuccescentrum deel uitmaakt van het nieuwe team studentbegeleidingsambassadeurs.

Siemonsma: “In deze beginfase zijn we met de SB-ambassadeurs vooral bezig met het in kaart brengen van de organisatie op studentbegeleiding. Daarin heeft ieder domein zijn kwaliteiten en verbeteringspunten.”

De domeinambassadeurs nemen regie op beleid rond de afspraken uit de notitie ‘Studentbegeleiding Next step’. “Die afspraken maken zij met de domeindirecteur en andere verantwoordelijken op het gebied van SB, daarbij ook ruimte nemend voor de opleidingscontext. Daarnaast zullen SB ambassadeurs waar nodig netwerken en bijeenkomsten organiseren.” Een van de eerste concrete acties van de ambassadeurs is het oprichten van een SB-café. Daar kunnen alle SB-ers, alsmede anderen die studenten begeleiden of daarin geïnteresseerd zijn, kennis met elkaar uitwisselen. De eerste bijeenkomsten waren in juni en september.

Het eerstvolgende SB-café is op 19 november, tussen 14.30 en 16.00 uur in de Innovatiewerkplaats in D 0.78.

Lees ook het interview met Elske Siemonsma en Mark Boiten n.a.v. de Strategische Koers: Van expert naar begeleider

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *