‘Kinderziektes Social Work bijna voorbij’

De brede bachelor Social Work krijgt in Zwolle voor het eerst een onvoldoende van de Keuzegids. Waarom zakt het rapportcijfer voor deze nieuwe opleiding?

Dat heeft alles te maken met kinderziektes die nog verholpen moesten worden, vertelt manager Social Work Jolling Lodema. De brede bacheloropleiding (samengesteld uit de voormalige studies Sph, Mwd en Pedagogiek) bevalt goed maar draait pas een paar jaar. “Bij de vorige beoordeling van de Keuzegids waren we net van start gegaan met het nieuwe brede programma voor eerstejaars. Studenten waren daar niet altijd tevreden over. Bij de huidige beoordeling hadden we een nieuw tweedejaarsprogramma waarop aanmerkingen kwamen, maar tegelijkertijd was het programma voor de eerstejaars ook nog weinig verbeterd.” Dat dus zowel eerste- als tweedejaarsstudenten minder tevreden waren verklaart volgens Lodema de daling in de Keuzegids, de opleiding ging van rapportcijfer zes (60 punten) in 2019 naar een onvoldoende (54 punten) in de Keuzegids 2020.

Jolling Lodema

“Afgelopen jaar hebben we keihard gewerkt aan verbeteringen van zowel het eerste- en tweedejaarsprogramma, voor ouderejaars waren minder wijzigingen nodig. Dit studiejaar bemerken studenten al die verbeteringen pas goed. De kinderziektes zijn dus bijna voorbij en we zitten weer in een positieve flow. Ik hoop dat we vanaf dit komend jaar weer goed gaan scoren in de NSE-onderzoeken en de Keuzegids.”

De Keuzegids geeft Social Work Zwolle minpunten voor spreiding van de studielast en toetsing van vaardigheden. Lodema: “Klopt, de spreiding van vakken en toetsen was nog niet goed, studenten moesten aan het eind van het semester veel verslagen inleveren. Een andere kinderziekte was het grote aantal dubbelingen in de lesstof. En de verschillen tussen parallelklassen waren soms te groot. Ook de studentbegeleiding werd nog niet goed aangevlogen, voor studenten was soms onduidelijk wie de begeleider was.”

De opleiding heeft geen makkelijke jaren achter de rug. Naast de invoering van het nieuwe programma moest worden bezuinigd en er ontstond veel hectiek in de organisatie, aldus Lodema. “Dat had ook te maken met allerlei mooie ambities voor zo’n nieuw programma die niet altijd haalbaar zijn of te veel werk blijken.”

Ambities voor volgend jaar

Volgens Lodema ging er bij de invoering van het nieuwe programma ook heel veel goed. “Studenten zijn enthousiast dat ze hier, in tegenstelling tot andere hogescholen, al aan het begin van het tweede studiejaar kunnen starten met vakken van hun uitstroomprofiel. De docenten zijn prima bijgeschoold. En studenten waarderen het mooi ingerichte studielandschap voor de opleiding in het C-gebouw.”

Het studielandschap van Social Work.

Lodema merkt dat dit studiejaar steeds meer op zijn plek valt. “De docenten zijn positief en gemotiveerd en het werkveld begint meer aan te haken.”

Een ambitie voor volgend studiejaar is het verder aanpassen van het curriculum, waardoor het generieke deel beter aansluit bij de uitstroomprofielen. Lodema: “Daar zitten we nu middenin. Als je basisvakken wilt uitbreiden moeten andere onderdelen soms kleiner of anders worden. Je kunt ook kiezen voor meer projectonderwijs, maar daarbij moet je weer opletten dat dat niet ten koste gaat van de kennisopbouw.”

De student staat altijd centraal, als het aan Lodema ligt: “Dat is ook mijn motto bij de discussies over de strategische koers. Er moet balans zijn tussen kennis en coachen, die voor de student het beste uitpakt.”L

Windesheims Ad’s zijn de beste

Voor het eerst staan in de Keuzegids 2020 Associate Degree opleidingen vermeld naast de bachelor studies. Windesheims Ad’s staan al meteen aan de top. Vooral de Ad Software Development krijgt lof van de Keuzegids.

Windesheim krijgt voor zijn AD-opleidingen het beste rapportcijfer van alle hogescholen. De Keuzegids vergeleek acht instellingen die vier of meer Ad’s aanbieden, Windesheims Ad’s scoren gemiddeld 70 punten.

De Almeerse Ad-studie Software Development krijgt van de Keuzegids het zegel ‘topopleiding’. Deze studie scoort met 88 punten zelfs het hoogste rapportcijfer van Windesheim.

Cees Vegter en Mounia Belmamoune

Cees Vegter en Mounia Belmamoune zijn hoofddocent en opleidingscoördinator van de Almeerse Ad-opleiding. Die wordt sinds september 2016 gegeven en telt dit jaar een instroom van ongeveer zeventig studenten. Waarom krijgen ze zo’n hoog cijfer? “We geven onze studenten heel veel persoonlijke aandacht en we hebben een heel duidelijke focus: we zijn niet een brede ict-opleiding maar concentreren ons op software development”, aldus de Almeerse docenten.

“De Ad kent een opbouw in zelfstandigheid, studenten beginnen met simulatieprojecten en maken dan de stap naar een kleine opdrachtgever en naar een opdrachten-lab omgeving. Uiteindelijk groeien de studenten naar een zelfstandig comakership in jaar 2.”

De studie duurt slechts twee jaar, maar geeft veel keuzemogelijkheden voor iedere student, vinden Vegter en Belmamoune. “We vragen de studenten wat voor developer ze willen worden en hoe ze hun studie daar op willen inrichten. We hebben aandacht voor de verschillen in vooropleidingen. En we creëren een community waarin studenten hun medestudenten helpen.”

Software Development heeft in Almere een eigen ruimte waar studenten altijd terecht kunnen om te werken en waar bijna altijd een docent aanwezig is.

De Keuzegids geeft de Almeerse Ad-opleiding dubbele plussen op vijf van de acht categorieën, waaronder docenten en inhoud. “We hebben zeer betrokken docenten die gebruik maken van de nieuwste technieken en standaarden in de wereld waarin studenten komen te werken. We focussen op de systemen die studenten als software developer gaan gebruiken. En we gaan veel op pad naar bijeenkomsten voor het vakgebied, zoals meetups en bedrijvendagen.”

Windesheim stevig op tweede plaats in Keuzegids

Windesheims opleidingen scoren prima in de Keuzegids Hbo 2020. In de ranking van grote hogescholen staat Windesheim met zijn bachelors stevig op de tweede plaats en met de Ad’s zelfs op één in de ranking van grote hogescholen. Welke studies scoren het meest opvallend?

Beste en slechtste scores van Windesheimstudies in de Keuzegids 2020

De Keuzegids, die rapportcijfers uitdeelt aan alle opleidingen, geeft dit jaar twaalf bachelors van Windesheim het kwaliteitszegel ‘topopleiding’. Topopleidingen krijgen een score van 76 punten of hoger.Het hoogste puntenaantal binnen Windesheims bacheloropleidingen gaat naar de lerarenopleiding Scheikunde (84 punten), deze studie scoort maar liefst twaalf punten hoger dan vorig jaar. De tweede plek binnen Windesheims bachelors gaat naar Elektrotechniek.De derde plek wordt gedeeld door de lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding (CALO), Finance & Control en Bedrijfskunde Almere.

Negen bacheloropleidingen scoren een onvoldoende, 54 punten of lager. Verpleegkunde Almere krijgt de allerlaagste score binnen Windesheim, acht punten lager dan vorig jaar. Ook de lerarenopleiding Duits, Journalistiek en Godsdienst/Pastoraal Werk (GPW) krijgen een dikke onvoldoende. De lerarenopleidingen Frans en Engels blijven ook slecht scoren.

De bacheloropleidingen van Windesheim staan al voor het vijfde jaar op de tweede plaats in de ranking van de twaalf grote hogescholen (waar Avans op één staat). De gemiddelde score van 66 punten voor de bachelors is zelfs iets beter dan vorig jaar, toen kreeg Windesheim gemiddeld 65 punten.

Tekst: Ernest Mettes
Illustratie: Judy Ballast

Er zijn 1 reacties op «‘Kinderziektes Social Work bijna voorbij’»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *