Miljoenen naar informatietechnologie

Windesheim gaat miljoenen extra investeren in Informatievoorziening en Technologie (IVT).

Dat staat in de begroting voor 2020 die deze week groen licht kreeg van de centrale medezeggenschapsraad. De systemen voor het onderwijs (CATS, ELO en Surpass) en andere grote systemen (Oracle HR en Oracle Finance) zijn aan onderhoud en vervanging toe. Ook de strategische koers vraagt om modernisering van de systemen. In de kadernota 2020 werd uitgegaan van een investering van 2,5 miljoen euro voor IVT. Maar na een verdiepende analyse is gekozen om het budget in de begroting met 1,8 miljoen te verhogen naar 4,3 miljoen euro voor IVT.

De extra uitgaven zijn mogelijk omdat Windesheim in de begroting voor 2020 6,2 miljoen euro meer aan middelen verwacht dan waarvan in de Kadernota werd uitgegaan. Dit komt door een hogere rijksbijdrage (4,1 miljoen hoger) en een hogere opbrengst aan collegegeld (2,1 miljoen hoger). Ook de forecast voor 2019 pakt veel positiever uit dan gedacht. Windesheim verwacht eind dit jaar een positief resultaat van 7 miljoen euro, dat is 6,5 miljoen hoger dan begroot.

De afgelopen jaren heeft Windesheim vanwege bezuinigingen minder geïnvesteerd in informatietechnologie, waardoor nu een inhaalslag nodig is. Vanuit de extra middelen van 2019 zijn al enkele tonnen extra doorgesluisd naar het IVT-budget, voor het ontwikkelen van een onderwijsvolgsysteem en roostering. Een ander deel van de extra middelen voor IVT wordt gehaald uit de pot ‘passende faciliteiten’ van de Kwaliteitsafspraken. En voor het jaar 2021 wordt ook nagedacht over een vergelijkbare investering van meer dan 4 miljoen.

Volgens het bestuurscollege zetten andere hogescholen vergelijkbare stappen. De investeringen in IVT zouden hard nodig zijn om een digitale omgeving in te richten die het volgen van eigen leerroutes mogelijk maakt. Daarvoor zijn snel nieuwe systemen nodig die flexibel onderwijs beter ondersteunen. Er zou nu al meer werkdruk ontstaan bij bedrijfsbureaus die handwerk moeten verrichten voor de administratie omtrent switch, flexibel deeltijd onderwijs en studenten die per studiepunt betalen. Nieuwe systemen zullen op termijn besparingen opleveren bij de bedrijfsbureaus.

De uitdaging is volgens het college “het stapsgewijs ontwikkelen van een geïntegreerde digitale infrastructuur die flexibiliteit faciliteert en het tegelijkertijd standaardiseren van onderwijslogistieke processen over opleidingen en domeinen heen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *