Doorstroom moet transparanter

Onvoldoende inzicht  in opties voor masterstudie

  • Windesheim moet binnenkort duidelijker aangeven welke masters een student na zijn bachelor kan volgen.
  • Programmamanager Van Rijssen wil dat elke opleiding met twee universiteiten afspraken maakt.

Studenten die na hun studie een master willen gaan doen, krijgen daarover te weinig informatie van Windesheim. Dat moet anders, vindt programmamanager aansluiting hbo-wo Edith van Rijssen, die de doorstroom afgelopen half jaar in kaart bracht.

“De doorstroom naar het wetenschappelijk onderwijs heeft de laatste jaren geen prioriteit gehad. Afspraken zijn niet onderhouden en opleidingen hebben het faciliteren van doorstroom nauwelijks op hun priolijstje staan. Daarom is het belangrijk dat we goede afspraken gaan maken over aansluiting, samenwerken met universiteiten en beter communiceren richting studenten.”

Als het aan Van Rijssen ligt wordt nog deze maand bij elke opleiding een contactpersoon benoemd voor de doorstroom hbo-wo. Ook moet elke opleiding concreet twee mogelijke (‘preferente’) masters aanwijzen die goed aansluiten op de bachelor. “Daarbij moet helder zijn welke afspraken Windesheim met deze universiteiten heeft gemaakt over doorstroomtrajecten. De opleidingen zelf moeten de doorstroom waar mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld door vrije ruimte te creëren of bijspijkercursussen aan te bieden.”

Ongeveer twaalf procent van Windesheims bachelor-studenten gaat een premaster of master doen, soms is dat een professionele master (zoals bij Verpleegkunde). In veel gevallen zit er in het bachelor-programma wel vrije ruimte om (deels) een premaster te doen. Maar de mogelijkheden zijn vaak niet inzichtelijk, vindt Van Rijssen. Samenwerking met universiteiten komt slechts incidenteel voor. Afspraken zijn zelden vastgelegd of zijn persoonsgebonden.

Landelijke informatie over doorstromen is moeilijk te vinden. Bij de meeste universiteiten is minimaal een premaster (schakelprogramma) vereist van 30 tot 60 ec. De voorwaarden voor deelname hieraan lopen uiteen: bij sommige is Engels of Wiskunde vereist, andere stellen eisen aan het gemiddelde eindcijfer of kennen een toelatingstest.

Windesheimbreed is er nog geen beleid, maar toch ziet Van Rijssen al goede voorbeelden bij sommige opleidingen. “Zoals bij domein BMR, waar voor negen opleidingen concrete afspraken zijn gemaakt met de Universiteit Twente over een voorbereidende cursus, een ingedaalde premaster en toelating tot een master.”

Van Rijssen vindt dat niet alleen zittende studenten meer informatie moeten krijgen over eisen en mogelijkheden. “Eigenlijk zou je in de studievoorlichting al meer aandacht moeten besteden aan doorstuderen.” (EM)

Er zijn 1 reacties op «Doorstroom moet transparanter»

  1. Tim Goudriaan schreef:

    Hierbij een wat onconventionele maar simpele aanpak om de doorstroom te verbeteren:

    Schaf de hbo-scriptie in zijn huidige vorm af en vervang die door een passende zelfstandige praktijkopdracht als proeve van bekwaamheid.

    Verplicht de scriptie enkel voor studenten die willen doorstromen naar een (pre-)master en investeer de vrijgekomen middelen in de praktijkgerichte onderzoekscentra op hbo-instellingen zodat zij hen daarbij kunnen helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *