Tag Archives: lector

Leren om je lichaam te waarderen

De aandacht voor eetstoornissen lijkt verdwenen. Ten onrechte, vindt Marlies Rekkers, onlangs gepromoveerd op dit onderwerp. ‘Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die last heeft van een eetstoornis.’ Ze leert haar cliënten anders naar ...

‘Je moet actief gelijkheid bevorderen’

Sociale ongelijkheid wordt vaak overgedragen van de ene generatie op de andere. Maar het is mogelijk dat patroon te doorbreken en volgens Natascha Notten, lector gezonde samenleving op Hogeschool Windesheim, spelen “gidsen” daarbij een bela ...

Even uitrusten op een windmolenblad

Gebouw T heeft nieuw, duurzaam meubilair gekregen. Gemaakt van oude surfplanken, windmolenbladen en plezierbootjes. Thermoharde composiet is sterk en lichtgewicht materiaal. Surfplanken, bootjes maar ook windmolenwieken en vliegtuigen worde ...

Oplossing voor recycling kunststof

Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim heeft 27.000 euro subsidie ontvangen voor verder onderzoek naar hergebruik van thermoharde composieten. Het gaat om recycling van bijvoorbeeld afgedankte windmolenbladen en plezierjachten. “ ...