Tag Archives: journalism

Outfits: ‘Everything with the sewing machine’

WIN is fond of students with special outfits. Today: Nynke van de Nadort (22), third year Journalism student Do you make your clothes yourself? “Almost all my clothes have gone under the sewing machine at one point or another. Clothing from ...

Write for Rights 2019

Op 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Amnesty nodigt iedereen uit om op deze dag brieven en briefkaarten te schrijven aan mensen die vanwege hun opvattingen of geaardheid onrecht is aangedaan. Dit jaar gaat he ...