Tag Archives: johannes hakvoort

Johannes Hakvoort: Stageprobleem

Voor sommige studenten is de stage een belangrijke hobbel tijdens de opleiding. In het ideale geval zou het bezit van een propedeuse moeten betekenen dat er een soort basisgeschiktheid is. Niet alleen voor de meer schoolse vakken, maar ook ...

Johannes Hakvoort: ‘De NSE’

Het is weer NSE-tijd. De NSE, de Nationale Studenten Enquête, wordt jaarlijks afgenomen in het hoger en academisch onderwijs en bevraagt studenten op hun ervaringen over hun studie. De vragen gaan over van alles en nog wat: van de lesstof e ...

Johannes Hakvoort: ’Het lerarenregister’

Al een paar jaar bestaat het lerarenregister, een landelijk registratiesysteem voor docenten. Omdat hier en daar wat kaf onder het onderwijskoren bestaat, ontstond ooit het idee om tot een systeem te komen waarbij bekwame docenten zich kunn ...