Johannes Hakvoort: ’Het lerarenregister’

Al een paar jaar bestaat het lerarenregister, een landelijk registratiesysteem voor docenten. Omdat hier en daar wat kaf onder het onderwijskoren bestaat, ontstond ooit het idee om tot een systeem te komen waarbij bekwame docenten zich kunnen onderscheiden door vrijwillige registratie. Blijkbaar was de behoefte daaraan niet groot, want inschrijving was nooit populair.06-column-johannes-win-06-24-november-2016

Ik snap dat wel, niet zelden keren grotere registratiebestanden zich vroeg of laat tegen de geregistreerden. Tegelijk was het typisch iets om een keer een gedwongen karakter te krijgen. Helaas lijkt het nu bijna zover te zijn. Het onzalige plan is gerezen om vanaf augustus 2017 registratie wettelijk verplicht te stellen, althans voor docenten in het basis- en middelbaar onderwijs en het mbo. Hbo-docenten ontspringen nog even de dans, maar dat lijkt alleen maar een kwestie van tijd te zijn. Zou nu echt worden gedacht dat het registratiespook orde, rust en kwaliteit in het onderwijs brengt?

Wat is er eigenlijk op tegen? Allereerst dat de registratie móet. Maar dat is niet het allerergste. Sterk verdacht is de verplichting tot voortgaande bijscholing. Voldoet een docent daar niet aan, dan kan zijn registratie en daarmee de onderwijsbevoegdheid komen te vervallen. Natuurlijk moet een docent z’n vak blijven bijhouden en ontwikkelen, ik ben de laatste die dat tegenspreekt. Alleen, het onderwijs is erg vatbaar gebleken voor tijdrovende inhoudsloze papieren trajectjes en cursusjes die een leraar juist van z’n echte werk en ontwikkeling afhouden en deze door de tijdsbelasting zelfs tegenwerken. De meeste docenten zullen daarvan voorbeelden in hun eigen loopbaan kunnen benoemen. Ook zullen schoolleiders niet anders kunnen dan hun docenten te stimuleren en te faciliteren om hun registratie op orde te houden.

‘Gecombineerd met het verplichtend karakter ontstaan hier de voorwaarden om geldverslindende bureaucratie en psychologische werkdruk te laten toenemen. De werkelijke onderwijskwaliteit (wat dat dan ook moge zijn) zal dan onder druk komen te staan. Het hoeft niet per se zo te gaan, maar ik acht het risico op dit scenario wel groot. Als dat uiteindelijk de uitkomst is van het lerarenregister, zijn de ongetwijfeld nobele doelstellingen jammerlijk mislukt. Ik hoop maar dat ik een zwartkijker ben.

JOHANNES HAKVOORT
is docent wiskunde bij elektrotechniek en werktuigbouwkunde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *