Johannes Hakvoort: ‘De NSE’

Het is weer NSE-tijd. De NSE, de Nationale Studenten Enquête, wordt jaarlijks afgenomen in het hoger en academisch onderwijs en bevraagt studenten op hun ervaringen over hun studie. De vragen gaan over van alles en nog wat: van de lesstof en de didactische vaardigheid van docenten tot de kwaliteit van het gebouw. De resultaten vormen een belangrijk ingrediënt voor vergelijkingen tussen studies in verschillende landelijke publicaties en bij vergelijkingssites.06-Johannes Hakvoort ‘De NSE’-win 10-02 februari 2017

Is dit goed? Dat is de vraag. Allereerst is er het gevaar dat begrippen als tevredenheid en kwaliteit vereenzelvigd worden, terwijl dit twee verschillende zaken zijn die hooguit zijdelings iets over elkaar zeggen. Zou er gecorrigeerd worden op lokale mentaliteit? Wellicht wat gechargeerd, maar misschien dat gemoedelijke oosterlingen gemiddeld wat vriendelijker oordelen dan mondige Randstedelingen? Zijn de resultaten eigenlijk überhaupt bruikbaar om vergelijkingen te maken? Studenten kennen toch doorgaans hun opleiding niet in relatie tot andere opleidingen? En los van dit alles, wanneer is een opleiding eigenlijk ‘goed’? Wat is daar de definitie van? Dit soort overwegingen maken dat het behoorlijk op glad ijs begeven is om een ranglijst van studies en instellingen op basis van de NSE te maken. Maar dat is wel wat met de resultaten gebeurt.

Het zal daarom niet verrassen dat het voor een opleiding belangrijk is om in de NSE positief naar voren te komen. Studenten worden daarom nadrukkelijk gevraagd de vragenlijst serieus in te vullen. Dat is niet verkeerd, maar het gevaar is aanwezig dat geprobeerd wordt om hierin positief te sturen. Dat is geen loze kreet, concrete signalen hierover (niet per se op Windesheim) hebben mij wel eens bereikt. Een kwalijke zaak die de uitkomsten nog ongeschikter maakt dan dat ze mogelijk al waren. Wat zou beter zijn? Een studie laat zich veel beter kiezen door open dagen te bezoeken, meeloopdagen te doen en vooral door naar het beroepenveld waartoe wordt opgeleid te kijken. Toch kan een individuele opleiding of instelling moeilijk solo uit de NSE stappen. Laat daarom landelijk worden gestopt met dit soort praktijken. Dat geeft rust en dat komt het onderwijs pas echt ten goede.

JOHANNES HAKVOORT
is docent wiskunde bij elektrotechniek en werktuigbouwkunde

Er zijn 1 reacties op «Johannes Hakvoort: ‘De NSE’»

  1. francien lange schreef:

    Je schrijft: ‘studenten worden daarom nadrukkelijk gevraagd de vragenlijst serieus in te vullen’. Dat nadrukkelijk is zacht uitgedrukt. Als student word je enorm gespamd door de NSE. Met post, met mails, in hoog tempo met berichten hoe belangrijk het is dat je meedoet. Ik heb de NSE geblokt, nadat ik nog had geprobeerd uit te leggen dat de NSE voor mij niet van toepassing is want ik ben meer-dan-deeltijd student bij een andere hogeschool, kom nooit op die locatie, ken die ook niet want heb een andere lesplaatst. Kan me niet dat studenten het óf maar snel invullen want dan ben je er vanaf óf de spam negeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *