Kleinere repro maar dezelfde service

Op de Zwolse campus sloten deze zomer de deuren van de oude campuswinkel en de daarin gevestigde repro-afdeling, die geëxploiteerd werd door Canon. Windesheim besloot dat de winkel en de repro beter gescheiden verder kunnen gaan.

Het winkelgedeelte in gebouw C kreeg een nieuw concept, SPAR University. Canon opende de repro samen met de postkamer in een afgeslankte vorm op een nieuwe locatie in gebouw D.

De nieuwe afdeling heet voortaan Quick Service Punt (QSP). Bij de nieuwe repro kunnen studenten en medewerkers terecht voor eenvoudig printwerk en advies over vormgeving, inbinden, posters en grootformaat drukwerk.

Ook kunnen medewerkers nog naar het QSP voor kantoorartikelen, maar het bestelproces van kantoorartikelen zal waarschijnlijk nog dit jaar anders worden georganiseerd.

Rondweg

De repro en de postkamer in gebouw D zijn via de nieuwe rondweg ook beter bereikbaar geworden voor leveranciers.

Het nieuwe QSP is nog niet helemaal klaar. Momenteel is er een tijdelijke balie in D 0.37, maar uiterlijk in de herfstvakantie zal deze verhuizen naar de naastgelegen ruimte D 0.42.

Het QSP heeft tot de herfstvakantie een tijdelijke balie in D 0.37

Naast de medewerker van de postkamer zijn de drie medewerkers die al gedetacheerd waren bij Canon meeverhuisd naar het Quick Service Punt. In totaal werken negen mensen op het QSP. De reprowerkzaamheden vinden echter niet meer alleen plaats op de campus.

Andere locatie

Want grote printopdrachten en drukwerk worden voortaan niet meer op de campus gemaakt, maar op een andere locatie van Canon in Zwolle. Van die verandering zullen medewerkers en studenten echter niets merken, de service blijft gelijk.

“Voor ons was de verhuizing even wennen”, vertelt repro-medewerker Henk Johan Pierik, die ook in de oude repro werkzaam was. “Eerst zaten we centraal op de campus en zagen we veel meer studenten. En we missen de collega’s van het winkelgedeelte natuurlijk een beetje, die nu in de SPAR zijn gaan werken.”

Henk Johan Pierik in de nieuwe repro afdeling

Het oude concept van de hybride campuswinkel, die was uitbesteed aan Canon, was gaandeweg onvoldoende rendabel geworden, vertelt Rob Gerritsen, teamleider van de afdeling Inkoop en Facilitair. “Een aanpassing in positionering en omvang was noodzakelijk, omdat de winkel gaandeweg verliesgevend werd en de werkzaamheden van de repro terugliepen”.

Aanbesteding

Aanleiding voor de wijziging is het aflopen van het contract met Canon medio 2023. Windesheim is wettelijk verplicht om de dienstverlening van Canon aan te besteden (waardoor zich naast Canon ook andere bedrijven kunnen inschrijven). Uit de marktverkenning bleek dat gegadigden voor de repro alleen wilden deelnemen als de repro werd losgekoppeld van de winkel.

Gerritsen: “De aanbesteding repro/multifunctionals zal binnen enkele maanden gepubliceerd worden. Er is een mogelijkheid dat niet Canon maar een ander bedrijf de aanbesteding wint. In dat geval gaat het QSP over naar een ander bedrijf, waar dan ook de medewerkers gedetacheerd zullen worden. Canon blijft in ieder geval tot augustus 2023.

De ruimte waar de oude repro zat is inmiddels overgenomen door SPAR University. Die kon daardoor de nieuwe winkel in gebouw C iets groter maken.

Gedetacheerd

Gerritsen: “Windesheim was zich al langer aan het oriënteren op de mogelijkheid om een kleine supermarkt op de Zwolse campus te realiseren.

Uiteindelijk is in overleg met onze cateraar Eurest gekozen voor SPAR University.”

Die was bereid om de twee bij Canon gedetacheerde medewerkers uit de campuswinkel bij de SPAR te detacheren, zij werken nu in de nieuwe winkel.

“De splitsing van de winkel en de repro was de beste optie om de toekomst van beide zeker te stellen en de werkgelegenheid te waarborgen”, aldus Gerritsen.

De oude campuswinkel vóór de sluiting afgelopen zomer

Lees het eerdere WIN artikel over de nieuwe SPAR supermarkt hier: SPAR op plek van campuswinkel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *