HYBRIDE WERKEN (2) Henk Hagoort en Inge Grimm: ‘Er komt géén centraal voorschrift’

Windesheim is bezig met een revolutie op de werkvloer, genaamd hybride werken. Na de coronapandemie is werken op de campus niet langer de regel. Blijven docenten en medewerkers straks een paar dagen per week thuiswerken? Komen er regels voor hybride werken en zo ja, wie bepaalt die? WIN sprak vier belangrijke spelers.

In dit tweede interview over hybride werken: Henk Hagoort en Inge Grimm, bestuurscollege van Windesheim: “Er komt géén centraal voorschrift.”

Door corona kwam de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan. Dat moet ingelopen worden én er zijn zorgen over de stijgende werkdruk. Is het dan niet verstandig om lopende veranderingsprocessen zoals de Strategische Koers eventjes stil te leggen?

Hagoort en Grimm, tegelijk: ‘Nee!’

Hagoort: ‘Bij de Strategische Koers zijn we ons goed bewust van de extra werkdruk en daar hebben we ook wat tempo afgehaald. We hebben goed opgelet of medewerkers daar ook voldoende voor gefaciliteerd worden. En het kan ook niet zo zijn dat we er de extra middelen voor hebben maar die niet besteden of aan andere zaken besteden. Daarnaast hebben we een flankerend coronafonds ingesteld én we hebben gezegd: als het niet lukt, als je de werkdruk niet weggebuffeld krijgt, meldt het dan, daar zijn middelen voor beschikbaar. We hebben dus écht geprobeerd om dat “ventiel” aan te brengen.’

‘Daarbij moet ook gezegd dat we door COVID veel hebben geleerd. Dingen die we in het kader van de Strategische Koers aan het voorbereiden waren. We hebben drie keer de BSA uitgesteld. Dat leverde allemaal verschillende tempo’s op. COVID maakte het leren omgaan met die tempoverschillen ineens urgent.’

Bepaalt het team wat de juiste mix voor thuiswerken is?

Maar hoe ga je met die ervaring om? Aan alle teams wordt nú gevraagd hun ervaringen met thuiswerken om te zetten in een voorstel voor ‘hybride werken’…

Hagoort: ‘Hybride werken is geen traject met allerlei werkdruk verhogende elementen. Volgens mij is het een antwoord op de vraag in heel veel teams leeft: we mogen we weer terug, we hebben geleerd thuis te werken, dat is in vaak goed bevallen, wat worden de nieuwe spelregels? Dus hebben we tegen de teams gezegd: ga hierover met elkaar in gesprek en bepaal zélf wat de juiste mix is.’

Denk je niet dat docenten na COVID éérst terug willen naar de oude situatie – en als de COVID schade gerepareerd is, verder kijken?

Grimm: ‘In februari heeft HRM hierover een grote enquête uitgevoerd, over alle domeinen, en het grootste deel van de medewerkers gaf daarbij aan méér thuis te willen werken. Sommigen zeiden inderdaad: “eerst terug naar de oude situatie en daarna zien we wel” maar dat was maar een klein deel. De een wil het zus, de ander denkt zo… hierover bestaat een brede waaier van opvattingen.’

Hagoort: ‘En daar is ook alle ruimte voor. De vraag is per team: hoe gaan wij dat doen met elkaar? En als het team er niet uitkomt, is er de leidinggevende. We geven géén centraal voorschrift voor wat de mix moet worden.’

Wat worden de nieuwe spelregels?

Dus als team besluit, we gaan lekker ouderwets terug naar klassikaal…

Hagoort: ‘…Dan kan dat.’

Grimm: ‘We gaan toch zeker de werkdruk niet nóg verder verhogen met “gij zult dit, gij zult dat…”. Als een docent zegt “ja maar ik moet vier dagen aanwezig zijn” en dat past in het team – het werk is leidend – dan is dat prima. En dan moet die docent ook een werkplek hebben.’

Hagoort: ‘Als bestuur moeten we wél een aantal regelingen aanpassen.’

Welke gevolgen heeft hybride werken voor het woonwerk-verkeer en de kantoren op de hogeschool?

Grimm: ‘Een thuiswerkvergoeding, we kijken naar de reiskosten woonwerk-verkeer, en naar het meubilair op de hogeschool. Maar zoals de Hanzehogeschool heeft gezegd: twintig procent moet voortaan online… toen wij dat hoorden dachten we: wow! Zo doen we het dus niet! De teams, dáár ligt onze kracht en die moeten de keuzes maken.’

Een dergelijke eis zal op Windesheim nooit op tafel komen?

Hagoort: ‘Nee. Maar teams hebben ook dingen geleerd in coronatijd die ze willen vasthouden. Als het gaat om gesprekken, vergaderen, stagebezoeken zijn er natuurlijk lessen geleerd. Wij werken nu ook heel anders dan vóór corona. Op dat pad gaan we voort.’

WIN hield vier gesprekken over hybride werken. Naast Henk Hagoort & Inge Grimm werden Thera Jonker, Miranda in ’t Veld en Cor Niks geïnterviewd. Lees het artikel met alle interviews uit het WIN magazine hier

Tekst: Marcel Hulspas

Illustraties: Judy Ballast

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *