Toegepaste Gerontologie stopt: ‘Het wordt een afbouw in stijl’

De opleiding Toegepaste Gerontologie trekt te weinig studenten. Het College van Bestuur van Windesheim heeft daarom het voornemen de opleiding de komende jaren af te bouwen, en in september 2026 op te heffen. Domeindirecteur Ineke van der Wal belooft dat de opleiding tot op het laatste moment aantrekkelijk blijft.

De bachelor opleiding is bedoeld om professionals op te leiden die de leefwereld van ouderen verbeteren met innovatieve oplossingen. Ze telde op 1 oktober in totaal 85 studenten, en zeven docenten. Oorspronkelijk was er een deeltijd en een voltijd opleiding; de deeltijdopleiding werd vier jaar geleden stopgezet wegens een te geringe instroom. In 2017 werd, in samenwerking met Fontys (dat eenzelfde, kleinere opleiding heeft) een nieuw opleidingsprofiel opgesteld waarin het ontwerpen van producten en diensten voor de oudere consument centraal staat, in co-creatie met ouderen en andere belanghebbenden.

Te geringe instroom

De vernieuwing mocht niet baten. De voltijdsopleiding bleef worstelen met een te geringe instroom en treft nu hetzelfde lot als de deeltijdopleiding. Het College van Bestuur heeft het voornemen om de opleiding af te bouwen per 1 september 2021 en te beëindigen per 1 september 2026. Dat voorstel ligt nu bij de Centrale Medezeggenschapsraad.

Ineke van der Wal, domeindirecteur van gezondheid & welzijn, erkent dat het zo niet verder kan: ‘Er moet structureel geld bij. En het is ook niet altijd  inspirerend voor studenten met zo weinig mensen in een groep.’

Maar die laatste vier jaar worden ook niet inspirerend, vrees ik…

‘We gaan er alles doen om de afbouw van de opleiding in stijl en met veel enthousiasme van de docenten te doen. Zoals één van de studenten aangaf  “we maken er nog vier mooie jaren van”. Tot de laatste student investeren we volop in deze opleiding. Bijvoorbeeld: Tweedejaars studenten zijn actief in de regiocampus Meppel en hebben daar een mooie leerwerkplaats op de Werkhorst.’

De lage instroom werd veroorzaakt doordat weinig studenten zin hadden om zich bij aanvang van hun studie al zo vast te leggen op het onderwerp ‘ouderen’. Terwijl dat wél een belangrijk onderwerp is.

‘Vaak komt de belangstelling voor ouderen pas op latere leeftijd en met ervaring in de beroepspraktijk. De andere kant van de medaille is dat de opleiding sterk wordt gewaardeerd door werkveld. De opleiding is innovatief en vaak koploper in vernieuwingen. Reden waarom we onderdelen van deze opleiding ook  graag willen onderbrengen bij de andere opleidingen van ons domein.’

Living Lab

Een van de meer succesvolle onderwijsmodules van Toegepaste gerontologie is het vijf jaar geleden opgerichte Living Lab, waarin studenten van verschillende opleidingen samenwerken en leren door middel van complexe praktijkvragen.

Nu de opleiding gaat stoppen, dreigt het Living Lab ‘verweesd’ te raken maar er wordt geprobeerd om het door te ontwikkelen tot een domeinbrede of Windesheim-brede module. Daarnaast wil het domein starten met een post-hbo opleiding voor professionals die te maken krijgen met het vergrijzingsvraagstuk.

Langer thuiswonen

Van der Wal: ‘We hopen in februari 2021  bij voldoende inschrijvingen – en anders in september 2021 – te starten met de Post HBO opleiding Expert langer thuis wonen. Docent Carina Peek is de trekker van deze opleiding. Onlangs hield ze al een druk bezocht webinar in aanloop naar deze opleiding. Gedurende de middag waren er gemiddeld 90 bezoekers.’

‘De opleiding is bestemd voor mensen met een afgeronde HBO opleiding die werkzaam zijn in de praktijk, bij de overheid,  bouwwereld, zorg- en welzijn, verzekeringen , onderwijs et cetera, en die geïnteresseerd zijn in vergrijzingsvraagstukken. En dan met name dat ouderen ‘langer thuis’ moeten blijven wonen. De kloof tussen thuis wonen en wonen in een instelling wordt groter en dit stelt ouderen, professionals en organisaties voor nieuwe uitdagingen.’ (MH)

Er zijn 1 reacties op «Toegepaste Gerontologie stopt: ‘Het wordt een afbouw in stijl’»

  1. Micha Klaas schreef:

    Toch jammer dat dit stopt, gezien de maatschappelijke vraag. Ik werk lan in de zorg, kende de opleiding niet. Jammer dat het bericht van stoppen wel pr krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *