Verbinding toverwoord bij eerste lessen

De opleidingen mogen eindelijk weer fysieke lessen geven op de campus. Verbinden van eerstejaarsstudenten, die elkaar meestal niet meer dan een dagdeel per week ‘live’ zien, lijkt daarbij het toverwoord.

Hoe laat je eerstejaars kennismaken, zich thuis voelen en met elkaar verbinden op de 1,5 meter hogeschool? Dat was en is nog steeds dé grote vraag die docenten zich in deze coronatijd stellen. Al voor de zomervakantie pakte het Innovatieteam voor onderwijsvernieuwing die handschoen op. Het team deed via Sharenet Yammer een oproep aan docenten en medewerkers om tips te delen omtrent groeperingsvormen, sociale cohesie en de 1,5 meter hogeschool. Dat leidde tot het document: Introductie en welkom eerstejaars.

Stamgroepen

Hierin staan tips voor de introductie, de eerste lessen en het eerste semester. Zoals de indeling van klassen in kleinere ‘stamgroepen’, waarbij een stuk of zes studenten telkens fysiek bij elkaar komen op de campus, terwijl de lessen voor de gehele klas online gebeuren. Als er studenten uit dezelfde regio in een stamgroep bij elkaar zitten, kunnen ze ook buiten de campus fysiek vaker afspreken om te werken.

Belangrijke tips voor docenten: veel actieve betrokkenheid tonen, updates vragen aan je studenten en investeren in samenwerking en studentgerichte leeractiviteiten.

Small talk

Het versterken van de interactie in de online lessen is een nieuwe speerpunt voor de docenten en ze zijn daar de afgelopen maanden heel creatief in geworden: ‘Probeer bij afwezigheid van studenten om toch contact met hen te krijgen’, ‘Zorg dat je ruim op tijd online aanwezig bent en eerst even small talk houdt’, ‘Laat studenten veel reageren in de chat, stuur de inbreng van extroverte studenten en betrek de introverte studenten’.

Kleinschaligheid

Allard Welmers van het Innovatieteam merkt dat de coronacrisis het werken en studeren van de ene op de andere dag heeft veranderd. “Terwijl je normaal gesproken zorgvuldig wilde overwegen welk onderwijs je online aanbiedt, werd al het onderwijs nu noodgedwongen digitaal. We merkten dat docenten daarover ontzettend veel ideeën hadden, maar geen tijd hadden om dit met iedereen te delen. Daarom hebben we de ideeën gebundeld en het gesprek hierover gefaciliteerd.”

Wat vind hij zelf een belangrijke tip? Dat je vooral de kleinschaligheid moet zoeken, zowel online als offline, en inzetten op persoonlijk contact.” Het innovatieteam wil ook de komende tijd verder meedenken over ondersteuning en deskundigheidsbevordering van docenten tijdens de coronaperiode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *